ScrollTop-ico

Mieszkanie 2023

Program zakłada realizację w najbliższych latach około 200 mieszkań komunalnych oraz 60 mieszkań socjalnych. Realizacja programu odbywać się będzie zgodnie z "Polityką mieszkaniową 2023+" oraz poprzez implementację programu rządowego "Mieszkanie+"

Lokalizacje inwestycji będą wynikową analiz potrzeb i możliwości terenowych czy infrastrukturalnych.

Udostępnij: