ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Projekt Rzeczna

Projekt zakłada zagospodarowanie kwartału w ścisłym centrum miasta, pomiędzy ulicami Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. Obejmuje budowę wielopoziomowego parkingu, budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej, w którym znajdą się sale wystawiennicze. Całość połączona nowym układem komunikacyjnym.

Elementy "Projektu Rzeczna":

  • Parking wielopoziomowy - 486 miejsc parkingowych (otwarty w lutym 2019 roku)
  • Rybnickie Centrum Edukacji Artystycznej - miejsce wystaw stałych i czasowych oraz warsztatów, projekt został wyłoniony w konkursie.
  • Budynek mieszkalno-usługowy - 84 mieszkania o łącznej powierzchni 4 980m2, dodatkowo 6 lokali użytkowych o powierzchni 1000 m2, wybudowany w standardzie multikomfort.
  • Budynek mieszkalno-usługowy - działka przeznaczona na sprzedaż pod realizację o standardzie budynku powyżej.
  • Bulwary nad Nacyną - droga pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Nacyny, prowadząca nad Zalew Rybnicki.

Udostępnij: