ScrollTop-ico

Strefa Juliusza

Przywracamy miastu zabytkowy kompleks architektoniczny, nadając mu atrakcyjną funkcjonalność i nawiązując do historycznej postaci Juliusza Rogera.

W śródmieściu Rybnika powstaje strefa aktywności wielopokoleniowej, łączącą część edukacyjną  z Centrum Wsparcia Rodziny, nowo powstałymi Rybnickim Ośrodkiem Geriatrycznym ROGER, innowacyjnym centrum usług biznesowych WEBER Park oraz przebudowanym balneoparkiem – łaźniami Priessnitza. Strefa Juliusza to pionierski projekt połączenia różnorodnej funkcjonalności zabytkowych budynków poszpitalnych (poddanych renowacji) oraz nowoczesnej infrastruktury usługowo-administracyjnej.

„Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, wymaga nie tylko spojrzenia na to, co tu i teraz, ale też szerszej perspektywy. Z jednej strony jesteśmy odpowiedzialni za dziedzictwo przeszłości, z drugiej – za kreowanie odpowiedzialnej wizji przyszłości. To wzajemne przenikanie tego co było, jest i może być doskonale obrazują działania miasta dotyczące przywracania mieszkańcom zabudowań dawnego Szpitala Miejskiego nr 1, zwanego Juliuszem, i wykorzystania potencjału tego wyjątkowego miejsca” – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Strefa Juliusza to pionierski projekt połączenia różnorodnej funkcjonalności zabytkowych budynków poszpitalnych (poddanych renowacji) oraz nowoczesnej infrastruktury usługowo-administracyjnej. Spodziewany efekt synergii oznacza zwielokrotnione korzyści zarówno dla mieszkańców dzielnicy, jak
i całego miasta, dla biznesu (nie tylko lokalnego) i konsumentów, dla młodych i osób w podeszłym wieku, dla Rybniczan – obecnych i przyszłych pokoleń.

W Strefie Juliusza powstanie pierwsze w regionie edukatorium przyrodniczo-humanistyczne.
W zabytkowym budynku „Juliusz” utworzony zostanie ośrodek edukacyjny, w którym wiedza przyrodnicza prezentowana będzie w formie umożliwiającej bezpośrednią obserwację i doświadczenie. Dzieci, młodzież i dorośli będą mogli zgłębiać fascynujące tajemnice natury i człowieka. W przebudowanym budynku dawnego oddziału dermatologicznego powstanie Centrum Wsparcia Rodziny, a dotychczasowy Park Bukówka zyska funkcjonalność balneoparku z łaźniami Priessnitza.

Kluczową inwestycją odnowionej Strefy Juliusza jest Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER. W nowym budynku zamieszkają osoby w podeszłym wieku, a wszystkie mieszkania posiadać będą stałą opiekę medyczną. Działać tu będą również Regionalne Centrum Telemedycyny, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i przedszkole. W Strefie Juliusza powstanie również WEBER Park – jedyny w subregionie zachodnim województwa śląskiego biurowiec w standardzie A.

Oczywiście, jak zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera: - Strefa Juliusza to inwestycja wyjątkowa, ambitna i perspektywiczna. Projekt wymaga jeszcze sporego zaangażowania, a jego realizacja rozłożona zostanie na lata, stanowiąc proces.

Dawny zespół szpitalny przy ul. Klasztornej w śródmieściu Rybnika powstał jako spełnienie marzeń jednego człowieka. Pomysłodawca, Julius Roger końca budowy jednak nie dożył. Szpital dokończyli i uruchomili jego duchowi spadkobiercy, którzy ideę dobrze zorganizowanej społeczności, wspierającej wszystkich potrzebujących, kontynuują od 150 lat. Doktor Julius Roger zasłynął w regionie jako lekarz, ale był również wybitnym entomologiem, przyrodoznawcą, etnografem, który spisał ogromny zbiór pieśni polskich ludu górnośląskiego. Do dziś jest postacią, która inspiruje wiele działań regionalnych.

Pobierz folder dotyczący "Strefy Juliusza"

Udostępnij: