ScrollTop-ico

Zielony Park Rybnik

Zielony Rybnik będzie… jeszcze bardziej zielony. Zagospodarowane zostaną kolejne odcinki bulwarów nad Nacyną, które zyskają infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Dzięki uatrakcyjnieniu śródmiejskich parków oraz ciągu pieszego łączącego dworzec PKP ze ścisłym centrum miasta powstanie miejski park centralny. W dzielnicy Paruszowiec-Piaski sukcesywnie zagospodarowywane są już tamtejsze błonia – powstanie park Paruszowiec, obejmujący zadrzewienie terenu, budowę alejek spacerowych, ścieżki rowerowe oraz tor rolkowy. W tej okolicy zagospodarowany zostanie też teren dawnego basenu huty Silesia.  Tężnia solankowa (budżet obywatelski), rosarium i ogród kontemplacyjny to główne atrakcje tej przestrzeni. Rozbudowana zostanie też infrastruktura parkowa i rekreacyjna w dzielnicach Kamień i Meksyk (park Kozie Góry). Zielone oblicze zyska też ulica Kościuszki w centrum miasta, gdzie planowane jest powstanie śródmiejskich bulwarów.

Udostępnij: