Rybnik.pl

Rybnik buduje

Najważniejsze miejskie inwestycje

Rybnik buduje to hasło kampanii przedstawiającej najważniejsze miejskie inwestycje. Tutaj można zobaczyć postęp prac przy realizowanych inwestycjach.

Rybnik buduje to nie tylko źródło podstawowych informacji o inwestycji, jej kosztach czy harmonogramie prac, ale także galeria zdjęć z placu budowy. Zobacz jak szybko zmienia się Rybnik i tworzone są nowe miejsca użyteczności publicznej.

W TRAKCIE REALIZACJI:

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna

25 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa na budowę drogi „Racibórz - Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik. Po kilkuletnich przygotowaniach powstanie droga będąca nie tylko obwodnicą Rybnika, ale stanowiąca również ważną alternatywę dla innych dróg tej części regionu.

Planowane zakończenie „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”, bo tak brzmi pełna nazwa inwestycji, to trzeci kwartał 2019 roku.

Wartość umowy to 352.567.213,94 zł.

Galerie zdjęć z postęp prac:

Nowa siedziba Szkoły Życia

Trwają prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 3, którego jeden z segementów adaptowany jest na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Szkoły Życia).

Wykonawcą robót jest wybrana w przetargu Firma Usługowo Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska z Czernicy. Koszt prac to ok. 5,8 mln zł.  

Szkoła Życia od 1990 roku funkcjonuje w budynku przy ul. ks. Henryka Jośki (dawna Hibnera) na rybnickim osiedlu Nowiny.  Nowe, przestronne wnętrza budynku przy ul. Orzepowickiej, przeznaczone na potrzeby placówki, będą gotowe z początkiem września. Zakres wykonywanych w tej chwili prac adaptacyjnych obejmuje roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, instalacyjne wod-kan, CO, wentylacyjne, elektryczne. Całkowitej zmianie ulegnie dotychczasowy układ pomieszczeń, powstanie nowy wystrój wnętrza. Budynek zostanie też wyposażony w windę osobową do transportu osób niepełnosprawnych, zatrzymującą się na 4 przystankach. Nowa siedziba rybnickiej Szkoły Życia zostanie wyposażona w nowy sprzęt oraz otrzyma nowe umeblowanie pomieszczeń. Obok budynku powstanie plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami.  

Parking wielopoziomowy

Rusza budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Hallera w Rybniku. Inwestycja ta jest częścią projektu „Rzeczna”, zakładającego zagospodarowanie kwartału w ścisłym centrum miasta, między ulicami gen. Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. Realizacją zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zajmie się Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Erbud” z Rybnika, wybrane w ogłoszonym przez Rybnickie Służby Komunalne przetargu. Projekt i budowa parkingu kosztować będzie 19,4 mln zł. Na wykonanie zadania firma ma 400 dni.

Miejsca parkingowe rozmieszczone będą na 5 poziomach obsługiwanych przez rampę ślimaka,  wraz z możliwością parkowania na dachu obiektu. Parter w przyszłości umożliwiać będzie lokalizacje usług na poziomie przyziemia. W przygotowanej wcześniej koncepcji projektu uwzględniono ażurową elewację oraz kolorowe elementy stalowe nadające obiektowi indywidualny charakter. Parking wielopoziomowy przewiduje 460 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miejsca te nie zwiększą przestrzeni parkingowej w mieście, ale uporządkują śródmiejską przestrzeń zajmowaną do tej pory przez samochody.


Taki parking jest w mieście potrzebny. Po jego wybudowaniu będziemy mogli na znacznie mniejszej przestrzeni zaparkować taką samą ilość samochodów, a nawet  nieco zwiększyć zyski z tego terenu – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Jednocześnie pojawi się możliwość zagospodarowania atrakcyjnej przestrzeni w centrum miasta, pełniącej dziś funkcję niezbyt efektownego placu parkingowego. Co ważne, rozmawiamy z Funduszem Municypalnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w kierunku zabudowania tego terenu w ramach projektu Rzeczna – to zaś będzie możliwe kiedy nie będzie tam samochodów. Przypomnę, że projekt parkingu jest też częścią programu mobilności miejskiej, która wiąże trzy elementy: miejsca parkingowe, komunikację miejską i ścieżki rowerowe. To wszystko musi zadziałać wspólnie – dodaje prezydent.


Przygotowany przez miasto „Projekt Rzeczna”, którego częścią jest budowa parkingu wielopoziomowego, obejmuje również powstanie budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej z salami wystawienniczymi oraz stworzenie nowego układu komunikacyjnego. Całość inwestycji realizowana będzie w oparciu o środki z budżetu miasta oraz dotacje zewnętrzne, o których przyznanie Rybnik sukcesywnie się ubiega.

Rewitalizacja dawnego szpitala miejskiego nr 1, zwanego "Juliusz"

Trwa remont pierwszego obiektu w Strefa Juliusza - budynku byłej dermatologii dawnego szpitala "Juliusz". To pierwszy z obiektów tego zabytkowego kompleksu poszpitalnego, który zmieni swoje oblicze i odzyska dawny blask. Już wkrótce w tym miejscu powstanie tu Centrum Wsparcia Rodziny, tutaj również znajdzie miejsce między innymi ośrodek adopcyjny.

W zmodernizowanym pawilonie funkcjonować będzie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Rybniku. W zagospodarowanej na nowo przestrzeni znajdzie się również miejsce na działalność stowarzyszeń i organizacji w zakresie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień tego roku. Całkowity koszt inwestycji to 3,6 mln zł, z czego ponad 3 mln zł to dofinansowanie z środków unijnych. Prace modernizacyjne i adaptacyjne wykonuje wybrane w przetargu konsorcjum: Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany „TOMAN” Daniel Toman i Firma Remontowo Budowlana „TOMBUD” Gabriela Toman z Turzy Śląskiej.

- Budynek byłej dermatologii to pierwszy z obiektów tego zabytkowego kompleksu poszpitalnego, który zmieni swoje oblicze i odzyska dawny blask – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Inwestycja jest częścią planu mającego na celu przywrócenie mieszkańcom Rybnika całego zabytkowego kompleksu byłego szpitala, sprawienie by to miejsce zaczęło tętnić życiem, stając się ozdobą tej części śródmieścia - dodaje.

W ramach wsparcia z funduszy unijnych prowadzone będą również prace modernizacyjne pawilonu „Rafał”, w którym znajdzie się nowoczesna przestrzeń wystawiennicza poświęcona historii medycyny i farmacji. Planowany koszt inwestycji to nieco ponad 14 mln, zaś przyznane z UE dofinansowanie to 5,5 mln zł.  

Najdroższa będzie modernizacja największego z zabytkowych poszpitalnych budynków, czyli pawilonu „Juliusz”. Oszacowane na 21,7 mln zł koszty adaptacji budynku na edukatorium prezentujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu, oprócz prac budowlanych obejmują też m.in. zainstalowanie stałej wystawy opartej o motywy związane z ważną historyczną postacią Juliusza Rogera – inicjatora budowy szpitalnego kompleksu. Wystawę zaplanowano w oparciu o najnowsze trendy przewidziane dla tego typu ekspozycji m.in. z użyciem technik mulimedialnych. Realizacja tych planów uzależniona jest jednak od możliwości uzyskania na ten cel unijnej dotacji – wnioskowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota to blisko 14, 8 mln zł.

Warto dodać, że niezależnie od prac prowadzonych przez Miasta, trwa również remont najmniejszego z historycznych segmentów kompleksu – budynku dawnej apteki, w którym mieściły się  też gabinety lekarskie. Tę inwestycję prowadzi Izba Rzemieślnicza w Rybniku, która od września 2011 roku we współczesnych budynkach dawnego szpitala, usytuowanych przy  ul. 3 Maja, prowadzi rzemieślniczą, zasadniczą szkołę zawodową. W zabytkowym budynku z finansową  pomocą Unii Europejskiej zostaną  urządzone sale do praktycznej nauki zawodu dla przyszłych fryzjerów, budowlańców i sprzedawców, powstaną też pracownie gastronomiczna i rysunku technicznego.

***

Obiekt dawnego oddziału dermatologicznego powstał w czasie rozbudowy szpitala w XX wieku. Założony został w stylu eklektycznym w nawiązaniu do stylu pozostałej zabudowy. Sam kompleks szpitalny powstał na przełomie XIX/XX wieku i składa się z czterech gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja (najstarszych – Juliusza i Rafała, oddziału dermatologicznego oraz dawnego pogotowia ratunkowego). Budynki tworzą zabudowę kwartału, pośrodku którego zlokalizowany jest niewielki park. Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską. Zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A_1462/92 z dnia 07.05.1992r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Wartość projektu: 23 936 678,14 zł

Przedmiotem, wartego w sumie blisko 24 mln zł projektu jest kompleksowa termomodernizacja 19 obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika (przedszkoli, szkół oraz obiektu MOSiR). Unijne dofinansowanie to przeszło 19 mln zł.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.


A tak prezentują się budynki, w których prace zostały już zakończone lub jeszcze trwają:

Udostępnij: