ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera

Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, z zawodu nauczyciel historii.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Wyższe wykształcenie zdobył na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku historia. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Do 2014 roku pracował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, prowadząc zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 2006 roku związany z rybnickim samorządem. Został wybrany radnym Miasta Rybnika, pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP. Po wyborach samorządowych w 2014 roku został Prezydentem Miasta Rybnika. W 2018 roku z sukcesem ubiegał się o reelekcję. 

Jako gospodarz miasta stawia przede wszystkim na dialog społeczny i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Rybnika. Podejmuje intensywne zabiegi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Dzięki jego staraniom Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Miasta Rybnika obejmujący I etap budowy drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika. To najwyższe dofinansowanie przyznane kiedykolwiek projektowi realizowanemu przez Miasto Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE. Jako prezydent Rybnika Piotr Kuczera skupił się m.in. na intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Celem Piotra Kuczery jest przygotowanie budynków miejskich na odejście od węgla do 2025 roku. Tę politykę konsekwentnie realizuje od kilku lat, aktualnie na 187 budynków miejskich, tylko 6 jest ogrzewanych jeszcze węglem. Wyzwaniem są jeszcze budynki komunalne, które konsekwentnie są termomodernizowanie i wyposażane w nowe źródła ogrzewania.  

Realizacja spójnej polityki rowerowej, sformułowanie jasnych zasad finansowania klubów sportowych, dążenie do rewitalizacji miejsc rybnickiego dziedzictwa przeszłości i ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, zwiększanie zainteresowania inwestorów Rybnikiem, nawiązywanie bliższej współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami oraz zainteresowanie innowacjami technologicznymi – to obszary wyznaczające charakter jego prezydentury. 

Piotr Kuczera angażuje się także w działania ponadlokalne. Jako przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionu. Jest przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Reprezentuje ponadto Rybnik w Związku Miast Polskich.

Prywatnie jest pasjonatem fotografii i miłośnikiem dobrej literatury. Wolny czas spędza na pielęgnacji swojego ogrodu. 

Zdjęcia do pobrania:

Udostępnij: