Rybnik.pl

Rada Miasta Rybnika

Rada Miasta Rybnika kadencji 2014-2018

Rada Miasta jest organem uchwałodawczym wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Radę Miasta Rybnika tworzy 25 radnych.

Przewodniczący Rady Miasta: 

 • Jan Mura

Wiceprzewodniczący Rady:

 • Benedykt Kołodziejczyk 
 • Franciszek Kurpanik
 • Małgorzata Piaskowy

Radni Miasta Rybnika:

 • Białous Tadeusz (WdR)
 • Cebula Henryk (SRD)
 • Chmieliński Michał (BSR)
 • Dwornik Łukasz (PIS)
 • Fudali Adam (BSR)
 • Gruszka Anna (SRD)
 • Kiljańczyk Wojciech (PO)
 • Kłosek Łukasz (PO)
 • Kołodziejczyk Benedykt (PO)
 • Kurpanik Franciszek (PO)
 • Lazar Jerzy (PIS)
 • Mura Jan (WdR)
 • Oświecimski Andrzej (WdR)
 • Piaskowy Małgorzata (WdR)
 • Polanecka-Nabagło Maria (BSR)
 • Ryszka Ewa (BSR)
 • Stokłosa Krystyna (PO)
 • Szafraniec Krzysztof (PO)
 • Szutka Mirela (PIS)
 • Szweda Arkadiusz (PIS)
 • Wałach Krystyna (WdR)
 • Węglorz Mariusz (WdR)
 • Wiśniewski Mariusz (FOR)
 • Wojaczek Andrzej (BSR)
 • Zaik Ginter (WdR) 

BSR - Blok Samorządowy Rybnik
FOR - Forum Obywateli Rybnika
PIS - Prawo i Sprawiedliwość
PO - Platforma Obywatelska
SRD - Samorządowy Ruch Demokratyczny
WdR - Wspólnie dla Rybnika

Udostępnij: