ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Symbole miasta

HERB I FLAGA MIASTA

 

Herb Miasta przedstawia w polu tarczy błękitnym rybę - szczupaka - srebrną (białą) w skos, skierowaną ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby (w narożniku lewym czoła oraz narożniku prawym dołu) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych (białych) kwiatach.
 
Kształt flagi stanowi prostokąt o proporcji boku krótszego (szerokości) do boku dłuższego (długości) jak 5:8. Flaga składa się z trzech poziomych pasów w następującym ułożeniu i barwach:

  • dwa zewnętrzne pasy koloru błękitnego w proporcji 1/4 szerokości płata flagi każdy,
  • środkowy pas koloru białego w proporcji 2/4 szerokości płata flagi z herbem Miasta umieszczonym centralnie.

W położeniu pionowym flagi herb umieszcza się centralnie pionowo w pasie białym.
 
Pobierz herb w JPG: (600x650) lub (1300x1400)
Pobierz flagę w JPG: (840x600) lub (1400x1000)
 

HEJNAŁ RYBNIKA

Od 1 stycznia 2003, o każdej pełnej godzinie między 6.00 a 21.00 z kuranta zainstalowanego na ratuszowej wieży rozbrzmiewa melodia hejnału Rybnika. Hejnał skomponowany został przez Mirosława Jacka Błaszczyka z okazji jubileuszu VIII wieków Rybnika.

(aby pobrać plik hejnału należy kliknąć prawym klawiszem myszy i zapisać plik na dysk)
 

ŁAŃCUCH PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Łańcuch zakładany jest przez Prezydenta Miasta Rybnika podczas szczególnie ważnych uroczystości miejskich (np. uroczyste sesje Rady Miasta, podejmowanie wybitnych gości, imprezy z udziałem mieszkańców miasta – obchody świąt i rocznic państwowych ) oraz reprezentowania Miasta na zewnątrz.

Opis i wzór graficzny Łańcucha Prezydenta Miasta Rybnika:

Klejnot

Herb Miasta Rybnika: w błękitnym polu ryba – szczupak – srebrna w skos, skierowana ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby ( w narożniku lewym czoła oraz w narożniku prawym dołu ) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych łodygach i srebrnych kwiatach. Tarczę otacza wokół 5 stylizowanych wici roślinnych, takich samych jak ogniwa łańcucha, przy czym wić ponad tarczą, jest większa od pozostałych. Na rewersie klejnotu cytat z wiersza nieżyjącej już wybitnej rybnickiej poetki Janiny Podlodowskiej: Do tej Ziemi trzeba się urodzić...

Łańcuch

Składa się z 4 srebrnych ogniw przedstawiających górnośląskiego orła – godło z herbu województwa śląskiego oraz 27 srebrnych ogniw nawiązujących do ilości dzielnic miasta. Przybierają one kształt stylizowanej wici roślinnej, identyfikowanej z kotewką, integralnym elementem herbu miasta. Ogniwa, łączone pojedynczymi oczkami łańcuszka lub większą ich ilością na obrzeżu, ułożone są poziomo w dwóch rzędach po 10 sztuk po prawej i lewej stronie większego ogniwa centralnego dźwigającego klejnot. Z tyłu flankowane są ogniwami pionowymi. W centrum kwiatów kotewki znajdują się oprawione grudki węgla.

 

SZTANDAR MIASTA RYBNIKA

Sztandar złożony jest z dwóch różniących się od siebie płatów materiału z haftowanymi emblematami i napisem.

Na awersie czerwonego płata sztandaru znajduje się godło w wielkości 3/4 wysokości płata, umieszczone centralnie na płacie sztandaru. Orzeł haftowany srebrnym szychem, korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem. Na rewersie białego płata znajduje się herb Miasta Rybnika z błękitną tarczą, w wielkości 1/2 wysokości płata sztandaru, z haftowanym srebrnym szychem wizerunkiem szczupaka i motywem roślinnym – kotewką (orzechem wodnym), łodygami i kwiatkami. Linia po obwodzie tarczy herbowej jest grubości wynikającej z proporcji herbu usytuowanego na płacie sztandaru, linia haftowana jest srebrnym szychem. Tarcza herbowa w odległości 5/16 od dołu płata sztandaru. Pod herbem nazwa „Rybnik” pisana majuskułą o wysokości 1/16 płata sztandaru, haftowana srebrnym szychem w odległości 3/16 od dołu płata sztandaru.

Motyw zamykający kompozycję w dolnej części płata rewersu sztandaru usytuowany pod napisem „Rybnik” został utworzony na bazie zmodyfikowanego motywu roślinnego kotewki - orzecha wodnego, motyw haftowany srebrnym szychem w wielkości 3/4 szerokości płata sztandaru w odległości 1/16 od dołu płata sztandaru. Głowica drzewca przedstawia orła Piastów górnośląskich, godło województwa śląskiego.
 
Sztandar używany jest w szczególności: podczas uroczystości państwowych i miejskich, uroczystych sesji Rady Miasta Rybnika, ślubowania Prezydenta Miasta oraz radnych, składania kwiatów przez władze samorządowe w Miejscach Pamięci, nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika, nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika”, nadania medalu Benefici grata civitas Rybnik, ceremonii pogrzebowych honorowych i zasłużonych obywateli Miasta Rybnika.

Udostępnij: