ScrollTop-ico

Zabytki

Turysta zainteresowany dziedzictwem przeszłości Rybnika znajdzie tutaj interesujące świadectwa historii wpisanej w życie miasta:

Bazylika Mniejsza pw. św. Antoniego Padewskiego

Świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu architekta Ludwika Schneidera w latach 1903 – 1906.

Najwyższa świątynia na Górnym Śląsku (96-metrowe wieże). Kościół orientowany. Zachowane niemal kompletne neogotyckie wyposażenie wnętrza.

Budynek Ratusza

Klasycystyczny budynek z wieżą zegarową . Wzniesiony w 1822 roku , z inicjatywy ówczesnego burmistrza Żelazko. Zastąpił niewielki, drewniany budynek ratusza miejskiego stojący od 1821 roku w centralnej części placu rynkowego. Rozbudowany i zmodernizowany w I poł. lat 90 XX w. Obecnie w ratuszu ma swoją siedzibę Muzeum oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Budynek Starostwa Powiatowego

Gmach został wzniesiony w 1887 roku . Obiekt stanowi piękny przykład  historyzującego stylu renesansu niemieckiego. Budynek otoczony założeniem parkowym zwanym Parkiem Starościńskim.

Budynek Urzędu Miasta Rybnika (Magistrat)

Wybudowany w latach 1927 – 8. Architektonicznie reprezentuje styl klasycystyczny, z reprezentacyjną północną elewacją frontową.

Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych z główną salą posiedzeń noszą znamiona modernizmu. W oknach sali posiedzeń i westybulu znajdują się cenne witraże z pracowni Braci Żeleńskich z Krakowa, przedstawiające "Rybnik" i związane z nimi "Górnictwo" "Hutnictwo” "Przemysł" i "Rolnictwo", przedstawione w duchu popularnego wówczas symbolizmu. W końcu lat 90 XX wieku rozbudowano budynek od strony południowej.

Drewniany kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Różańcowej (Rybnik-Wielopole)

Drewniany kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu pochodzi z ok.1543 r. Powstał w Gierałtowicach z fundacji Stanisława Dąbrówki. Odnowiony w 1676 r. Wybudowany w konstrukcji zrębowej , z wieżą słupową z 1844 r. Przy bocznych elewacjach soboty, kryte gontem. Wewnątrz na stropie nawy i prezbiterium późnogotycka polichromia patronowa i ornamentalna. Przeniesiony z Gierałtowic do Wielopola w latach 1975-6.

Drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca (Rybnik- Ligota Ligocka Kuźnia)

Zbudowany w 1717 r. przez cieślę Jakuba Sedlaczka z Gliwic. Drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą słupową, oszalowany, na wysokiej współczesnej podmurówce. Dach kryty gontem, wyposażenia wnętrza oryginalne, orientowany. Przeniesiony do Ligockiej Kuźni z Boguszowic w 1975 r.

Figura św. Jana Nepomucena

Rzeźba późnobarokowa , wolnostojąca. Wykonana przez Jana Melchiora Oestereicha z Raciborza w 1728 roku. Fundatorem figury był hrabia Karol Ferdynand Węgierski.
W 1806 roku figura została przeniesiona sprzed bramy zamku na plac przed dopiero co zbudowanym kościołem. Stoi na miejscu, gdzie kiedyś był drewniany kościółek św. Jana związany z początkami szpitala brackiego przy ul. Rudzkiej.

Kościółek Akademicki pw. Wniebowzięcia NMP

Zachowane gotyckie prezbiterium dawnego kościoła farnego.

Wzniesiony w poł. XV w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła, ufundowanego zapewne przez Mieszka I  Plątonogiego w XII w. W roku 1797 zburzono nawę kościoła wraz z wieżą, pozostawiając jedynie prezbiterium.

Do 1975 roku obiekt pełnił role kaplicy cmentarnej, otoczony najstarszym rybnickim cmentarzem, zlikwidowanym w połowie lat 70 – tych XX – w. Świątynia orientowana, murowana z cegły, wewnątrz zachowane resztki gotyckiego sklepienia żebrowego.

Od strony południowej przylega lapidarium – Gliwicka (w parku św. Jana Sarkandra, czyli tzw. Parku Na Górce).

Obecnie Kościół Akademicki DAR

 

Kościół ewangelicko - augsburski

Powstał z przebudowanej ok. 1791 roku dawnej sieciarni zamkowej. Odnowiony po pożarze w 1796 roku przez architekta Franciszka Ilgnera. Świątynia jest jednonawowa, z neoromańską wieżą przy frontowej elewacji od strony północnej, wewnątrz otoczona jedną kondygnacją galerii i skromnym, acz oryginalnym wyposażeniem późnobarokowym.

Stary Kościół - Matki Bożej Bolesnej

Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej zw. Starym, został zbudowany według projektu Franciszka Ilgnera w latach 1798 – 1801. Murowany, barokowo – klasycystyczny, jednonawowy z wieżą od frontu zwieńczoną kopulastym hełmem. Częściowo zachowane oryginalne wyposażenie wnętrza. W prezbiterium późnogotyckie płaskorzeźby pochodzące z tryptyku stanowiącego niegdyś ołtarz w dawnym kościele farnym p.w. Wniebowzięcia NMP. W świątyni tej został ochrzczony ks. Franciszek Blachnicki.

Pocysterski dwór w Stodołach

Późnobarokowy dwór murowany, zbudowany w 1736 roku, przebudowany w 1774 r. Pierwotnie należał do dóbr zakonu cystersów z Rud Raciborskich. Do niedawna wnętrz zdobiły freski Sebastiniego. Obecnie w stanie zabezpieczonej ruiny.

Chwałowice - Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

ul. Działkowców 1
44-206 Rybnik - Chwałowice
https://www.teresachwalowice.pl/

3 kwietnia 2005 roku arcybiskup katowicki Damian Zimoń ustanowił kościół parafialny w Chwałowicach jako sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy

Najcenniejszymi zabytkami znajdującymi się na kopalni są dwie maszyny wyciągowe szybów „Głowacki” i „Kościuszko” posiadające napęd parowy. Starsza z nich, pracująca na szybie „Głowacki” pochodzi z 1900 r. a młodsza z 1920 r. Są one pięknym przykładem ówczesnej myśli technicznej. Obsługujący je górnicy mówią o tych maszynach jak o ludziach dobrze znanych, zaprzyjaźnionych... Te maszyny mają dusze...

Niezwykłą atrakcją turystyczną stało się zaadaptowanie dawnej wieży ciśnień znajdującej się na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" na wieżę widokową.      

Zamek

Średniowieczny zamek książęcy wzniesiono na przełomie XII i XIII wieku. W latach 1223 – 1228 siedziba klasztoru sióstr Norbertanek, prowadzących szkołę dla panien szlachetnie urodzonych. W XII w. powstał nowy zamek, mający służyć jako rezydencja prywatnych właścicieli miasta, który przebudowany w końcu XIII w wg projektu Franciszka Ilgnera na dom dla inwalidów wojennych zyskał obecną późnobarokowo – klasycystyczna formę. W roku 1842 zamek stał się siedzibą Sądu Grodzkiego. Obecnie jest siedzibą Sądu Rejonowego.

Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera

Zespół powstawał w kilku etapach w drugiej połowie XIX wieku.

Budowa szpitala dla kobiet zainicjowana została przez nadwornego lekarza księcia raciborskiego dr. Juliusza Rogera. Budowę ukończono już po jego śmierci z funduszy przez niego uzbieranych.

Architektura z elementami stylu neoromańskiego i neogotyckiego. Najciekawszym obiektem jest centralna kaplica szpitalna p.w. Św. Juliusza (obecnie zdesakralizowana).

Udostępnij: