Rybnik.pl
Edukacja

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Rybniku

W czwartek, 12 października, w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wyróżnionym nauczycielom wręczono nagrody za zasługi zawodowe.

W uroczystości udział wziął prezydent Rybnika Piotr Kuczera, jego zastępca Wojciech Świerkosz, a także radni Miasta Rybnika, przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, reprezentanci organizacji nauczycielskich, a przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy rybnickich placówek oświatowych.

Spotkanie było okazją do podziękowania nauczycielom za ich odpowiedzialną pracę. Podczas uroczystości 8 emerytowanych nauczycieli otrzymało Medale Mikołaja z Rybnika. Medal ten jest formą wyróżnienia osób, które mają szczególne zasługi dla rozwoju rybnickiej oświaty. Informacja o wyróżnionych TUTAJ.

Na akademii wręczone zostały także Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika. Otrzymało je 76 nauczycieli (w tym 14 dyrektorów szkół) za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Lista wyróżnionych TUTAJ.

Wręczono także tytuł Nauczyciela Roku Miasta Rybnika 2017, który otrzymała Aldona Kaczmarczyk-Kołucka, nauczycielka w Młodzieżowym Domu Kultury. Warto podkreślić, że laureatka tego wyróżnienia - jako pierwszy nauczyciel w Rybniku - otrzyma także tytuł honorowy profesora oświaty, nadawany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie Art. 9i. Ustawy Karta Nauczyciela (tytuł taki, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, może uzyskać nauczyciel dyplomowany, posiadający co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela - w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany - oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy).

Podczas spotkania wręczono też statuetki laureatowi Konkursu Rybnicki Nauczyciel Roku 2017 i Rybnicki Wykładowca Akademicki Roku 2017 organizowanego przez portal Rybnik.com.pl i firmę Politan. Wyróżnionym nauczycielom wręczono ponadto listy gratulacyjne z okazji otrzymania: Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość uświetnił zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 program artystyczny poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej, będący kolejną realizacją cyklicznego projektu zatytułowanego "Fenomeny kultury".

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

ŻYCZENIA PREZYDENTA MIASTA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Fot. S. Horzela-Piskula
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Rybnickie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Udostępnij: