Rybnik.pl
Rewitalizacja

Rewitalizacja: konkurs na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych

Miasto Rybnik podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną w zakresie zagospodarowania przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej.

Organizowany przez SARP konkurs to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach rybnickiej rewitalizacji, w ramach którego ma powstać projekt miejsca, które najlepiej wpisze się w lokalne potrzeby oraz nada wspólnej przestrzeni odpowiedni charakter. Zagospodarowana w wyniku konkursu przestrzeń ma ułatwić tworzenie więzi społecznych i budowanie lokalnej tożsamości.

Działania konkursowe przeprowadzone zostaną do 15 grudnia 2017 r.

Konkurs jest częścią projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udostępnij: