Rybnik.pl

Dbamy o wszystkich

Rybnik. Dbamy o wszystkich – akcja, w ramach której w różnych punktach miasta pojawiły się poidełka dla psów, budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów. Powstały również cztery wybiegi dla psów - w dzielnicach Maroko-Nowiny, Boguszowice Osiedle, Smolna i Chwałowice. 

Inspiracją dla przedsięwzięcia jest osoba Juliusza Rogera, XIX-wiecznego lekarza i inicjatora budowy w Rybniku szpitala nazwanego potem jego imieniem, społecznika, etnografa i entomologa, który odkrył i opisał ponad 400 gatunków chrząszczy z terenu Śląska.

Lokalizacja poidełek:

 • przy wejściu do Urzędu Miasta Rybnika
 • przy wejściu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 • przy targowisku, przed budynkiem Rybnickich Służb Komunalnych
 • przy wejściu do Muzeum
 • przy Teatrze Ziemi Rybnickiej
 • na terenie Kampusu, przy wejściu do parku tematycznego
 • przed wejściem do punktu informacji miejskiej "halo!Rybnik"
 • na terenie Industrialnego Centrum Kultury
 • przy Domu Kultury Niedobczyce
 • przy Domu Kultury Boguszowice

Lokalizacja hoteli dla owadów:

 • Skwer przy Urzędzie Miasta - 1 duży
 • Park Kozie Góry - 2 małe
 • Park św. J. Sarkandra - 2 małe, 1 duży
 • Park leśny Wiśniowiec - 2 małe, 1 duży
 • Zieleniec im R. Biegieszowej - 2 małe
 • Zieleniec przy ul. H. Wieniawskiego - 1 mały, 1 duży
 • Zieleniec Starościński - 1 mały, 1 duży
 • Zieleniec św. Wawrzyńca - 1 duży
 • Zieleniec Piownik - 1 duży
 • Park im H. Czempiela  - 1 duży
 • Park Górnik - 1 duży
 • Kampus - 1 duży

Lokalizacja budek lęgowych dla ptaków:

 • Park Kozie Góry - 6
 • Park św. J. Sarkandra - 7
 • Park leśny Wiśniowiec - 4
 • Zieleniec im R. Biegieszowej - 3
 • Zieleniec przy ul. H. Wieniawskiego - 3
 • Zieleniec Starościński - 7

Lokalizacja wybiegów dla psów:

 • ul. Henryka Mikołaja Góreckiego (Maroko-Nowiny)
 • ul. Braci Nalazków (Boguszowice)
 • ul. Obwiednia Południowa (Smolna)
 • ul. 1 Maja (Chwałowice)

Wybiegi dla psów:

Udostępnij: