Rybnik.pl

Zawody siłowe WiP

Zawody siłowe dla Pań i Panów.

NOWOŚĆ! Klasyfikacja drużynowa; wyciśnij + przysiądź + podciągnij

Wystaw swoją 3 osobową drużynę i wygraj kurs podstaw nurkowania ze Śląską Szkołą Nurkowania DELFIN

Termin i miejsce:
24.02. 2018 r. , godz. 11:00
Sala gimnastyczna CRiR Bushido, ul. Floriańska 1

Zgłoszenia:
Poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej Aktualności dotyczącej imprezy, oraz www.bushido.rybnik.pl do dnia 21 lutego 2018 r. oraz w dniu imprezy bezpośrednio przed nią w miejscu zawodów (siłownia) w godzinach od 9:30 do 10:00.

 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ - KLIKNIJ TUTAJ

 

* Opłata startowa wynosi 15 zł / os.:
a) dla osób które zapiszą się i dokonają wpłaty do dnia 21 lutego na konto MOSIR: 
56 1020 2528 0000 0802 0434 5617 - decyduje data wpływu na konto (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zawodów WiP);
b) dla osób które zapiszą się i dokonają wpłaty gotówką do dnia 21 lutego w recepcji CRiR Bushido

 

* Opłata startowa wynosi 25 zł / os.:
- dla osób które zapiszą się i dokonają wpłaty w dniu zawodów w miejscu zawodów.

 

Uczestnictwo:
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest własnoręcznie podpisanie w dniu imprezy oświadczenia o dobrym stanie zdrowia oraz przedstawienie organizatorowi dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. W przeciwnym razie dana osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w zawodach.
OŚWIADCZENIE: www.mosir.rybnik.pl

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia organizatorowi zgody na udział w imprezie podpisanej przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
ZGODA:www.mosir.rybnik.pl


Aby wystartować w zawodach uczestnik musi mieć ukończone 16 lat.

Każdy uczestnik /rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich (i dziecka) danych osobowych oraz na ewentualne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych oraz promocyjnych z imprezy. Wzory takich zgód / oświadczeń do pobrania na naszej stronie internetowej 

  Data i godzina:
24.02.2018
11:00
  Lokalizacja:
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO
ul. Floriańska 1     Rybnik

Wszystkie wydarzenia


Udostępnij: