Rybnik.pl

Odpady komunalne

Stawki opłat (miesięcznie na jednego mieszkańca):

  • 11 zł  - jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
  • 25 zł - jeśli mieszkańcy, mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Terminy wnoszenia opłat: 

  • za I kwartał do 20 marca 
  • za II kwartał do 20 czerwca 
  • za III kwartał do 20 września 
  • za IV kwartał do 20 grudnia

 

Szczegółowe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami:
tel. 32 43 92 046
(telefon dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika)
lub pod adresem e-mail: segreguj@um.rybnik.pl 

  • Deklaracja 2017 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52 KB
  • Deklaracja - ogródki działkowe Deklaracja dla ogrodów działkowych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 171 KB
Udostępnij: