Rybnik.pl

Zbiórka makulatury - konkurs

Konkursowa zbiórka makulatury

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne do udziału w konkursie pn. "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy". Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Rybnika poprzez promocję selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie z dopiskiem "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy" należy przesłać/przekazać do 16 października 2017 r. na adres:

Urząd Miasta Rybnika
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

Sam konkurs trwać będzie od 17 października do 30 kwietnia 2018 r. i będzie polegać na zbiórce jak największej ilości makulatury (papier, tektura, czasopisma, gazety, książki).

Makulatura będzie odbierana bezpośrednio przez organizatora konkursu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zebrana makulatura zostanie przewieziona do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolberga 67 w Rybniku.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze placówki z Rybnika, które dostarczą największą ilość (wagę) makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. Na tych, którzy zbiorą największą ilość makulatury, czekają nagrody. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu w regulaminie – ZOBACZ

Udostępnij: