Rybnik.pl

Zbiórka makulatury - konkurs

Trwa konkurs na zbiórkę makulatury pn. „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”. Do konkursu zgłosiły się 24 placówki oświatowe z terenu Miasta Rybnika. Poniżej przedstawiamy ranking uczestników konkursu:

Ranking uczestników konkursu - 28.02.2018 r.

Lp. NAZWA PLACÓWKI ILOŚĆ MAKULATURY - LISTOPAD ILOŚĆ MAKULATURY - GRUDZIEŃ ILOŚĆ MAKULATURY - STYCZEŃ ILOŚĆ MAKULATURY - LUTY ILOŚĆ MAKULATURY NA JEDNEGO UCZNIA
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 2040 kg 4100 kg 1620 kg 2600 kg 23,82 kg
2 Przedszkole nr 17 im. Jana Brzechwy 560 kg 620 kg 880 kg 1680 kg 23,52 kg
3 Przedszkole nr 41 320 kg 720 kg 820 kg 1180 kg 20,27 kg
4 Przedszkole nr 39 660 kg - 580 kg 960 kg 15,71 kg
5 Przedszkole nr 20 - 580 kg - 920 kg 15,31 kg
6 Przedszkole nr 9 600 kg 640 kg 560 kg - 12 kg
7 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej 580 kg - - 700 kg 11,03 kg
8 Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny - - 880 kg - 9,36 kg
9 Przedszkole nr 32 700 kg - 600 kg - 7,43 kg
10 Zespół Szkół Sportowych 520 kg 1400 kg 560 kg 740 kg 7,14 kg
11 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej - - 620 kg - 6,2 kg
12 Przedszkole nr 50 740 kg - - 940 kg 6,18 kg
13 Przedszkole nr 7 180 kg - 280 kg 100 kg 5,6 kg
14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - 280 kg - 240 kg 3,42 kg
15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - 720 kg - - 1.53 kg
16 Szkoła Podstawowa nr 34 im. I. Sendlerowej - 860 kg - - 1.53 kg
17 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka - - 440 kg - 1,25 kgKonkursowa zbiórka makulatury

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne do udziału w konkursie pn. "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy". Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Rybnika poprzez promocję selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie z dopiskiem "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy" należy przesłać/przekazać do 16 października 2017 r. na adres:

Urząd Miasta Rybnika
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

Sam konkurs trwać będzie od 17 października do 30 kwietnia 2018 r. i będzie polegać na zbiórce jak największej ilości makulatury (papier, tektura, czasopisma, gazety, książki).

Makulatura będzie odbierana bezpośrednio przez organizatora konkursu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zebrana makulatura zostanie przewieziona do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolberga 67 w Rybniku.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze placówki z Rybnika, które dostarczą największą ilość (wagę) makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. Na tych, którzy zbiorą największą ilość makulatury, czekają nagrody. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu w regulaminie – ZOBACZ

Udostępnij: