Rybnik.pl

Zbiórka makulatury - konkurs

Trwa konkurs na zbiórkę makulatury pn. „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”. Do konkursu zgłosiły się 24 placówki oświatowe z terenu Miasta Rybnika. Poniżej przedstawiamy ranking uczestników konkursu:

Aktualny ranking uczestników konkursu

NAZWA PLACÓWKI ZEBRANA MAKULATURA W KG - LISTOPAD 2017 ZEBRANA MAKULATURA W KG - GRUDZIEŃ 2017 ZEBRANA MAKULATURA NA 1 UCZNIA
ZSP nr 13 2040 4100 14,11
Przedszkole nr 9 600 640 8,27
Przedszkole nr 17 560 620 7,42
Przedszkole nr 41 320 720 6,93
Przedszkole nr 20 - 580 5,92
Przedszkole nr 13 580 - 5
Przedszkole nr 39 660 - 4,71
Zespół Szkół Sportowych 520 1400 4,26
Przedszkole nr 32 700 - 4
Przedszkole nr 50 740 - 2,72
ZSP nr 15 - 280 1,84
Przedszkole nr 7 180 - 1,8
ZSP nr 10 - 720 1,53
Szkoła Podstawowa nr 34 - 860 1,53

Informacje archiwalne:

Trwa konkurs na zbiórkę makulatury pn. „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”. Do konkursu zgłosiły się 24 placówki oświatowe z Rybnika.

Do końca listopada łącznie zebrano 6900 kg makulatury, w tym:

  • Przedszkole nr 13 im. M. Kownackiej – 580 kg,
  • Przedszkole nr 9 – 600 kg,
  • Przedszkole nr 32 – 700 kg,
  • Przedszkole nr 50 – 740 kg,
  • Przedszkole nr 41 – 320 kg,
  • Przedszkole nr 39 – 660 kg,
  • Przedszkole nr 17 im. Jana Brzechwy – 560 kg,
  • Przedszkole nr 7 – 180 kg,
  • Przedszkole nr 15 im. K. Szwedy – 2040 kg,
  • Zespół Szkół Sportowych – 520 kg.

Ranking uczestników:

Konkursowa zbiórka makulatury

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne do udziału w konkursie pn. "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy". Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Rybnika poprzez promocję selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie z dopiskiem "Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy" należy przesłać/przekazać do 16 października 2017 r. na adres:

Urząd Miasta Rybnika
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

Sam konkurs trwać będzie od 17 października do 30 kwietnia 2018 r. i będzie polegać na zbiórce jak największej ilości makulatury (papier, tektura, czasopisma, gazety, książki).

Makulatura będzie odbierana bezpośrednio przez organizatora konkursu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zebrana makulatura zostanie przewieziona do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolberga 67 w Rybniku.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze placówki z Rybnika, które dostarczą największą ilość (wagę) makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. Na tych, którzy zbiorą największą ilość makulatury, czekają nagrody. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu w regulaminie – ZOBACZ

Udostępnij: