Rybnik.pl

Rewitalizacja

Nowa energia rybnickiej tradycji


Projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, realizowany przez Miasto Rybnik, zakłada kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, położonych w dzielnicach: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Śródmieście. Zaplanowane działania są skoncentrowane na: dialogu z mieszkańcami obszarów objętych projektem, aktywnym włączeniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów oraz zachęceniu osób młodych do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego Rybnika na obszarach rewitalizowanych. Projekt został wybrany do realizacji w Konkursie Ministerstwa Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast” na wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.

Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji

Marcin Stach


Dane kontaktowe:
Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej
tel. 32 439 32 75
e-mail: rewitalizacja@remove-this.um.rybnik.pl

Aktualności

Udostępnij: