Rybnik.pl

Walka ze smogiem


Smog to jeden z największych problemów Rybnika. Dlatego Miasto podejmuje szereg działań, aby przeciwdziałać zjawisku, które w okresie zimowym nie daje o sobie zapomnieć. Główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest zabudowa jednorodzinna oraz ukształtowanie terenu. Rybniczanie chętnie korzystają z pomocy miasta przy realizacji eko-inwestycji.

Ogromną popularnością cieszy się miejski program dopłat dla mieszkańców na działania związane z modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacją budynków oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach tegorocznego naboru, zakończonego już z uwagi na ogromne zainteresowanie, złożonych zostało 485 wniosków, na których realizację przeznaczono ponad 5 mln zł.  Do połowy marca podpisano z mieszkańcami już 287 umów opiewających w sumie na kwotę 3 423 000 złRównież rada miasta zajęła wspólne stanowisko w związku ze smogiem, znakiem czego było wystosowanie wspólnego apelu radnych do rządu RP w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu poprawę jakości powietrza.

Miasto Rybnik chętnie włącza się w akcje społeczne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku smogu. Dlatego też jest częścią kampanii "Nadchodzi błękit" oraz "Gmina z dobrą energią"

Udostępnij: