Rybnik.pl

Dotacje

Porady dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji

Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rybnika, dostępnym na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń (obok pok. nr 013 w budynku urzędu).

 1. Pobierz wniosek o dotację:  internetowo lub z kancelarii Urzędu Miasta czy z Wydziału Ekologii (pok. 013)
 2. Pamiętaj: starając się o dotację na kocioł na paliwo stałe (klasa V), uzyskaj pisemną informację z Zakładu Ciepłowniczego i Zakładu Gazowniczego dotyczącą braku możliwości podłączenia budynku odpowiednio do sieci c.o. oraz  gazowej.
 3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w Kancelarii Urzędu Miasta.
 4. Czekaj na wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem.
 5. Pamiętaj: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed  datą podpisania  umowy dotacji.
 6. Pamiętaj – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Wydziale Architektury UM.
 7. Przystępując do realizacji inwestycji:
  > dobierz odpowiedni materiał ociepleniowy, tak by uzyskać wymagany regulaminem współczynnik
  > przenikalności ciepła dla przegród budowlanych (dotyczy termomodernizacji),
 8. pamiętaj przy likwidacji kotła na paliwo stałe o dokumencie potwierdzającym jego zezłomowanie.
 9. Po zakończeniu robót wymagaj od wystawcy faktury (rachunku) również  specyfikacji pozwalającej  na identyfikację poszczególnych wydatków.
 10. Pamiętaj – dotację można uzyskać tylko raz na 10 lat na dany rodzaj inwestycji. Nie składaj wniosku przed upływem tego terminu.W przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii, dotację można otrzymać tylko na jedną inwestycję. 

Regulamin przyznawania dotacji

Pobierz wniosek

Udostępnij: