ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rewitalizacja

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju miasta Rybnika.

Podejmowane w ramach niej działania starają się znaleźć przyczynę nierównomiernego rozwoju miasta, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych oraz powstawania obszarów kryzysowych, a przede wszystkim odpowiedzieć na zasadnicze pytanie co należy zrobić by miasto odżyło?

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z ustawą rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o program rewitalizacji. W tym celu Miasto Rybnik opracowało Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku, który będzie wdrażany przez wskazane w nim przedsięwzięcia, projekty i inne instrumenty.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w Rybniku i jednocześnie zapraszamy do aktywnego współdziałania.

Kontakt:

Wydział Rozwoju
Urząd Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
e-mail: rewitalizacja@um.rybnik.pl

  • Mateusz Motyka
    Naczelnik Wydziału Rozwoju
    tel. 32 43 92 260

 

Udostępnij: