Rybnik

Gminny Program Rewitalizacji


 

Wyjaśnienie dotyczące prawa pierwokupu

W związku z pytaniami dotyczącymi położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, lub specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) informujemy, że Rada Miasta Rybnika nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy. 
Prowadzone od 19 stycznia do 20 lutego 2023 roku konsultacje społeczne projektu uchwały rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stanowią pierwszy krok do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Udostępnij: