ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

O projekcie reWITA

Projekt "reWITA"

Miasto Rybnik i Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerzy: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie „17-tka” realizują projekt p.n. „reWITA” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Okres realizacji projektu trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi  2.066.565,36 zł, z czego kwota dofinansowania  wynosi 1.963.237,09 zł.

  Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału 5 lokalnych społeczności Miasta Rybnika poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności przez:

  • poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej, wzmocnienie jej potencjału i zwiększenie zaspokojenia potrzeb osób zamieszkujących tereny wymagające objęcia działaniami rewitalizacyjnymi,
  • wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i ich integracja społeczna; ożywienie mieszkańców terenów defaworyzowanych społecznie,
  • przywrócenie wiary w sprawczość i możliwość wpływania na własne losy i otoczenie społeczne; wsparcie lokalnych grup inicjatywnych w pracy na rzecz własnego otoczenia społecznego;
  • wzmocnienie potencjału zawodowego i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej przez osoby wymagające pełnego włączenia społecznego łącznie: 97 osób, w tym 60 kobiet.

  W ramach projektu w dzielnicach Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Pisaki zatrudnieni zostali Animatorzy lokalni, powstają lokalne punkty społeczne – miejsca spotkań i integracji, odbędzie się nabór osób chętnych do podjęcia zatrudnienia, które otrzymają wsparcie zawodowe w postaci doradztwa, kursów czy stażów zawodowych. Działania i inicjatywy obywatelskie wzmocnione zostaną merytorycznie i finansowo poprzez konkursy  na lokalne inicjatywy społeczne, wybierane w głosowaniu mieszkańców dzielnicy.

  Dane kontaktowe do realizatorów projektu:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 (pokój nr 6) tel. 32 439-93-07 lub 06;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, ul. Rudzka 13C
  • Stowarzyszenie „17-TKA” w Rybniku, os. Południe 56;
  • Referat Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 rewitalizacja@um.rybnik.pl, tel. 32 43-92-261.

   

   

  Udostępnij: