Rybnik.pl

Insygnia Europejskie

Tablica Honorowa Rady Europy 

Rybnik został wyróżniony Tablicą Honorową Rady Europy. To kolejne po Fladze Honorowej (2004) i Dyplomie Europejskim (2003) prestiżowe wyróżnienie, przyznane miastu za partnerską współpracę międzynarodową i działalność na rzecz idei jedności europejskiej. Takie wyróżnienie otrzymało w tym roku 11 europejskich miast.

Uroczyste wręczenie Tablicy Honorowej Rady Europy odbyło się 20 czerwca br., wpisując się tym samym w obchody pierwszych Dni Rybnika. Na ręce prezydenta Rybnika tablicę przekazał Klaus Buhler, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W uroczystości wziął również udział były premier, dziś eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek.

Rybnickie zaangażowanie w rozwój i pielęgnowanie kontaktów z miastami partnerskimi uhonorowane zostało decyzją Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jej posiedzenie miało miejsce 17 kwietnia br. we francuskim Strasburgu – siedzibie Rady Europy.

Rybnik współpracuje obecnie z 14 miastami europejskimi, 11 z nich to miasta partnerskie, z którymi podpisane zostały stosowne umowy. Ciekawostką jest fakt, że Rybnik był pierwszym w Polsce miastem, które zawarło oficjalną umowę partnerską z miastem zza ówczesnej „żelaznej kurtyny”. Było to francuskie Saint Vallier (1961).

Dyplom Europejski oraz Flaga Honorowa – wyróżnienia przyznawane przez Radę Europy.

Rybnik dołączył do elitarnego grona europejskich miast, które mogą poszczycić się Flagą Honorową Rady Europy.

Uroczyste wręczenie honorowej flagi europejskiej miało miejsce w piątek 11 czerwca 2004 r. na rybnickim Rynku. Flaga przekazana została prezydentowi Rybnika przez Wilfrieda Böhma, członka honorowego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i byłego niemieckiego deputowanego. Decyzja o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia zapadła we francuskim Strasburgu - siedzibie Rady Europy. Podjęła ją Komisja środowiska, rolnictwa i spraw terytorialnych Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Warunkiem ubiegania się o flagę jest posiadanie Dyplomu Europejskiego.

Flaga Europy - symbolizująca związek narodów Europy - to druga w kolejności z czterech nagród przyznawanych przez Radę Europy. Następnymi są Honorowa Plakietka (Tablica) i Nagroda Europejska - najwyższe wyróżnienie przyznawane gminom współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji europejskiej. Rybnik prowadzi oficjalną międzynarodową współpracę z kilkunastoma miastami w Europie, a jedenaście z nich to miasta partnerskie.

Rybnik posiada również Dyplom Europejski - wyróżnienie to jest uznaniem wysiłków i zaangażowania władz miasta w międzynarodową współpracę i propagowanie idei zjednoczonej Europy. Dyplom Europejski wręczony został w czwartek 26 czerwca 2003 r, podczas trzeciej w tym roku sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Przyznanie miastu Dyplomu Europejskiego jest pierwszym krokiem do otrzymania kolejnych insygniów europejskich – Honorowej Flagi, Plakietki (Tablicy) i Nagrody Europejskiej (najwyższego wyróżnienia Rady przyznawanego miastom współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji europejskiej). 

Ubiegając się o insygnia europejskie miasto złożyło stosowny wniosek do Sekretariatu Generalnego Rady Europy w Strasburgu z końcem ubiegłego roku. Z początkiem kwietnia br. Podkomitet Nagrody Europejskiej zaproponował nagrodzenie Rybnika, co zatwierdzone zostało przez Komitet Środowiska, Rolnictwa oraz Stosunków Lokalnych i Regionalnych Rady Europy przyznaniem Dyplomu Europejskiego, który zwyczajowo wręczany jest na specjalnej ceremonii podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dyplom jest formą dokumentu, na którym widnieje nazwa urzędu i data nagrodzenia.

Udostępnij: