Rybnik.pl

Ronda w Rybniku

Wbrew pozorom, bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie ile ich jest. Zapamiętanie ich nazw też sprawia kłopoty. Większość mieszkańców jednak potwierdza, że są piękne. I co ważniejsze – bezpieczne… 

W tej chwili najbliższe prawdzie jest stwierdzenie, że mamy ich w Rybniku około 40. Dlaczego około? Bo nie każde istniejące ma nazwę, a planowana jest budowa kilku kolejnych. 

Niektóre noszą nazwy miast zaprzyjaźnionych z Rybnikiem, czyli Dorsten, Mazamet, Lievin, Szolnok, Wileńskie, Ukraińskie czy Północnoirlandzkie, inne przyjęły nazwy miejsc, do których prowadzą, jak Zebrzydowickie, Chwałowickie, Mikołowskie czy Gliwickie, a jeszcze inne, choć mają oficjalne nazwy, funkcjonują pod nazwami zwyczajowymi, jak rondo Powstańców Śląskich, które bardziej znane jest jako rondo „z kulkami”.

Rybnickie ronda - najważniejsze informacje

Lp. Lokalizacja skrzyżowania Data przebudowy Stan poprzedni Nazwa ronda: Dzielnica Średnica (w m.)
1 Kotucza/Budowlanych 1992 zwykłe rondo Wileńskie Śródmieście 64-78
2 Budowlanych/Żołędziowa XI 1992 zwykłe rondo Mazamet Maroko-Nowiny 40
3 Budowlanych/Zebrzydowicka VII 1992 skanalizowane rondo Zebrzydowickie Maroko-Nowiny 52
4 Reymonta/Wodzisławska XII 1993 zwykłe z sygnalizacją rondo Wodzisławskie Smolna 32
5 Prosta/Żorska VI 1994 zwykłe rondo Żorskie Ligota-Ligocka Kuźnia 44
6 Gliwicka/Kotucza/Wyzwolenia XI 1994 skanalizowane z sygnalizacją rondo Gliwickie Śródmieście 40
7 Kotucza/Zebrzydowicka XI 1996 zwykłe z sygnalizacją rondo Dorsten Maroko-Nowiny 42
8 3-go Maja/Chwałowicka X 1997 łuk drogi rondo Chwałowickie Śródmieście 45
9 Żorska/Boguszowicka XI 1997 zwykłe rondo Boguszowickie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
10 Św. Józefa 1998 zwykłe rondo Św. Józefa Maroko-Nowiny 20
11 Prosta 1998 prosty odcinek drogi rondo Makro Ligota-Ligocka Kuźnia 29
12 Wodzisławska/Obwiednia Południowa X 1999 prosty odcinek drogi rondo Płn. Irlandzkie Smolna 37
13 Książenicka/Wiosny Ludów VI 1999 plac asfaltowy rondo Golejowskie Golejów 26
14 Szewczyka/Pojdy/Walecznych VII 2000 skanalizowane rondo Ukraińskie Kamień 35
15 Wołodyjowskiego/Z. Starego IX 2000 zwykłe rondo Szolnok Niedobczyce 19
16 Popielowska/Spółdzielcza/Kręta VII 2001 zwykłe rondo Radziejowskie Radziejów 16
17 Raciborska/Budowlanych VII 2001 zwykłe rondo Lievin Maroko-Nowiny 34
18 Żużlowa/Strzelecka XI 2002 zwykłe   Rybnik-Północ 16
19 Krzywoustego/Cienista X 2004 zwykłe rondo Garbocze Niedobczyce 19
20 Obwiednia Północna/ Gliwicka IV 2005 prosty odcinek drogi rondo Europejskie Rybnik-Północ 37
21 Rudzka/Podmiejska X 2005 zwykłe   Orzepowice 28
22 Wodzisławska/Dworek/Raciborska/Hallera VI 2006 zwykłe   Śródmieście 28
23 Obwiednia Północna/Wielopolska VI 2007 prosty odcinek drogi rondo Larissa Rybnik-Północ 37
24 Rymera/Barbary VII 2009 skanalizowane rondo Rymera - OPA Niedobczyce 28
25 Szewczyka/Willowa/Bieli/Brzozy VII 2010 zwykłe rondo Pod Zegarem Kamień 26
26 Sybiraków/Żorska /Powstańców Śl./ Chrobrego IX 2010 skanalizowane rondo Powstańców Śl. Sródmieście 38
27 Budowlanych/Góreckiego IX 2011 skanalizowane rondo Solidarności Maroko-Nowiny 40
28 Góreckiego/Storczyków XI 2011 prosty odcinek drogi rondo Orzepowickie Orzepowice 37
29 Żorska/Ligocka/Jaśminowa V 2013 zwykłe   Ligota-Ligocka Kuźnia 35
30 Żorska/Sygnały V 2013 zwykłe   Gotartowice 35
31 Żorska/Gotartowicka/Samotna V 2013 skanalizowane   Gotartowice 35
32 Podmiejska/Ekonomiczna VI 2012 zwykłe   Rybnicka Kuźnia 40
33 Gliwicka/Podmiejska VI 2012 skanalizowane rondo Karvina Wielopole 40
34 Rudzka/Obwiednia Północna XI 2013 skanalizowane rondo Wawok Rybnik-Północ 38
35 Prosta/łącznik Harcerska VII 2014 prosty odcinek drogi   Meksyk 35
36 Prosta/Drzymały VII 2014 nowy odcinek drogi   Meksyk/Ligota Ligocka Kuźnia 35
37 Prosta/Brzezińska VII 2014 skanalizowane   Ligota-Ligocka Kuźnia 35
38 Świerklańska/łącznik Harcerska XII 2015 prosty odcinek drogi   Meksyk 40
Udostępnij: