ScrollTop-ico
Komunikacja

Akcja Zima w Rybniku

Przeszło 450 kilometrów dróg różnych kategorii odśnieżają Rybnickie Służby Komunalne w ramach akcji zima. Do zimowego utrzymywania dróg mogą korzystać z zasobów ok. 600 ton piasku, 1100 ton chlorku sodu oraz 1600 litrów roztworu solanki.

W zależności od panujących na drogach warunków, akcja zima co roku wzbudza wśród mieszkańców większe lub mniejsze emocje. Jak wygląda w praktyce zimowe utrzymanie dróg?

  • Drogi główne – czyli wjazdowe i wyjazdowe z miasta oraz wszystkie drogi, po których porusza się komunikacja miejska utrzymywane są przez sprzęt RSK. Wyjazd do odśnieżania na te drogi odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu opadów, a pługo-piaskarki pozostają na swoich trasach, aż do ustąpienia opadów i do uzyskania pełnej przejezdności tych dróg. Do utrzymania dróg używana jest sól drogowa, a drogi te utrzymywane są na czarno, według II i III standardu utrzymania zimowego, co oznacza iż jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej szerokości drogi. Dopuszczalne są natomiast odstępstwa od tych standardów informujące, że po ustaniu opadów śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać na drodze od 4 – 6 godzin.
  • Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicy oraz chodnikami zajmują się podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze procedury przetargowej tj. 31 ciągników rolniczych wyposażonych w pługi oraz trzy mniejsze ciągniki komunalne wykorzystywane do odśnieżania chodników. Drogi te są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania co oznacza, iż drogi utrzymywane są na biało, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (tj. podjazdy, łuki) posypywane są piaskiem lub solą przez sprzęt RSK. W IV standardzie utrzymania dróg jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalnym odstępstwem od tego standardu, po ustaniu opadów śniegu jest występowanie śniegu i błota pośniegowego przez 8 godz., występowanie zasp przez 8 godz., występowanie dopuszczalnych przerw w komunikacji do 8 godz.
  • Część chodników w mieście jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio  przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji.

 

Do Rybnickich Służb Komunalnych, pod całodobowym numerem telefonu 32 43 29 560 zgłaszać można wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Przypominamy jednocześnie, że akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.
 

***

Łączna długość dróg w Rybniku, na których prowadzona jest akcja odśnieżania:

  • drogi krajowe: 17,5 km
  • drogi wojewódzkie: 33,9 km
  • drogi powiatowe: 97,3 km
  • drogi gminne: 361 km

 

Zobacz więcej:  =>Akcja Zima w Rybniku

A poniżej szczegóły na temat standardów zimowego utrzymania dróg w Rybniku:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności