Wsparcie biznesu

Urząd Miasta Rybnika

Wydział Analiz
Wydział odpowiedzialny za prowadzenie spraw
związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych,
w tym przygotowywanie i udzielanie kompleksowej informacji
o warunkach inwestowania w mieście,
a także pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję.

tel. (+48) 501 110 265, (+48) 32 43 92 255
e-mail: 

Biuro Działalności Gospodarczej
Biuro odpowiedzialne za sprawy związane z wnioskami
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zgłoszenia zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

tel. (+48) 32 43 92 179, (+48) 32 43 92 159
e-mail: handel@remove-this.um.rybnik.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości

Izba Przemysłowo-Handlowa ROP

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Udostępnij: