ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Wsparcie biznesu

Urząd Miasta Rybnika
 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora

Wydział odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym przygotowywanie i udzielanie kompleksowej informacji o warunkach inwestowania w mieście, a także pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję.

Telefon: 
(+48) 501 110 265
(+48) 32 43 92 257

e-mail: 

 

Referat Działalności Gospodarczej (Wydział Spraw Obywatelskich)

Pracownicy referatu odpowiedzialni są za sprawy związane z wnioskami o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłoszenia zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Telefon:
(+48) 32 43 92 179
(+48) 32 43 92 159

e-mail: 

 

Ulgi podatkowe 

Przedsiębiorcy rozwijający się i inwestujący w Rybniku mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulg w podatku dochodowym CIT/PIT - ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi te przyznawane są w formie decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokości 40%, 50% lub 60% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej lub na okres 12 lat na pozostałych nieruchomościach.

Co istotne, w Rybniku stosowane są preferencyjne warunki przyznawania ulgi w podatku dochodowym - aby mieć prawo ubiegania się o wsparcie w przypadku mikroprzedsiębiorców konieczne jest zobowiązanie się do poniesienia (obniżonych) kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe przedsiębiorstwa - 500 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa 2 mln zł, duże przedsiębiorstwa 10 mln zł). Więcej na stronie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą musi dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG (czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą) lub złożyć wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS (założenie firmy w formie spółki handlowej). 

Szczegółowe informacje na temat możliwości zarejestrowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opisane zostały na rządowej stronie internetowej Biznes.gov.pl.
 

Instytucje wsparcia biznesu

Powiatowy Urząd Pracy

Izba Przemysłowo-Handlowa ROP

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Udostępnij: