ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Gospodarowanie deszczówką

Zmiany klimatu

Charakter opadów na terenie Polski z uwagi na zmiany postępujące w klimacie w ostatnich latach mocno odbiega od tego jaki znany był w latach 80-90 ubiegłego wieku. Zwiększenie częstotliwości opadów nawalnych wymusza zmianę sposobu gospodarowania wodami opadowymi, kładąc nacisk na stosowanie retencji wody deszczowej „u źródła” , tj. w miejscu opadu, a więc na terenach prywatnych posesji, obszarach przeznaczonych dla usług, handlu lub produkcji. Stosowanie retencji jest kluczowe zwłaszcza w miejscach, które zostały w przekształcone z terenów zielonych na tereny o znacznym stopniu uszczelnienia. Pomimo podłączenia takich obszarów do kanalizacji deszczowej, z uwagi na zmianę intensywności i ilości opadu jaka spada na jednostkę powierzchni, generują się duże spływy chwilowe, które w krótkim czasie przepełniają istniejącą kanalizację deszczową, projektowaną na zupełnie inne natężenia opadów, jakie miały miejsce w przeszłości.

Miejska zabudowa a możliwości retencji

Tkanka miejska, z uwagi na szczelną zabudowę, nie zapewnia wystarczającego stopnia infiltracji wody w głąb gruntu. Efektem tego, przy intensywnych opadach generowany jest duży spływ co doprowadza do przeciążenia sieci i lokalnych podtopień. Koniecznym jest zatem rozszczelnienie przestrzeni miejskiej i umożliwienie infiltracji wody, jak również wdrożenie dodatkowych metod zagospodarowania wód opadowo – roztopowych.

Czy wiesz, że woda opadowa z dachu uważana jest za wodę czystą i możesz ją bezpiecznie gromadzić w zbiorniku przydomowym nawet przez 3-4 tygodnie i wykorzystywać ją do celów bytowych np. sprzątania, mycia, prania czy podlewania zieleni w przydomowym ogrodzie?

Czy ja mogę coś z tym zrobić?

Tak! Zmień swój sposób myślenia o wodzie pochodzącej z opadów i zacznij ją racjonalnie gospodarować - woda opadowa może stać się cennym elementem powszechnego użycia - czy to indywidualnie, czy zbiorczo.

Beczki deszczowe zamontowane przy rurze spustowej lub rynnie umożliwiają zbieranie wody deszczowej bez konieczności instalacji zbiornika. Umożliwiają też zagospodarowanie i dalsze wykorzystanie deszczówki na potrzeby pielęgnacji kwiatów, trawników i roślin, a także stanowią doskonały element ozdobny otoczenia.

Średnio do podlewania 1 m2 ogrodu  zużywamy  dziennie 2,5 l wody pochodzącej z wodociągu, którą z powodzeniem możemy zamienić na wodę deszczową!

Ogrody deszczowe zakładają skierowanie wody opadowej w kierunku zagłębienia porośniętego roślinnością, w którym woda opadowa ulega nie tylko zatrzymaniu i retencji, ale także poprzez system korzeniowy biologiczne się oczyszcza stopniowo infiltrując w głąb gruntu. Ogrody deszczowe bardzo często tworzą też atrakcyjny i estetyczny system zieleni — można je zakładać zarówno w gruncie jak i w pojemniku np. pod rynną.

Retencja zbiornikowa to sposób retencjonowania wód deszczowych polegający na budowie podziemnych zbiorników retencyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych lub prefabrykatów betonowych. Zasadniczą rolą zbiorników jest gromadzenie nadmiaru wód deszczowych podczas opadów i wykorzystanie jej w okresach bezdeszczowych. Zbiorniki mogą być okrągłe lub prostokątne o dowolnej średnicy i długości, w zabudowie pojedynczej lub pakietowej. Zbiorniki mogą zostać wbudowane w istniejące elementy systemów kanalizacyjnych lub tworzyć niezależne układy hydrauliczne np. w połączeniu z rozsączaniem poprzez skrzynki rozsączające, przez które następuje powolne uwalnianie zgormadzonej wody w głąb gruntu. Można je montować zarówno w terenie zielonym jak i pod parkingami. Dzięki modułowej konstrukcji, w szybkim czasie możliwe jest stworzenie obiektu o dowolnym kształcie i objętości (liniowe, przestrzenne).

Czy wiesz, ze średnio w ciągu roku z dachu o powierzchni 200 m2  możesz uzyskać 140 m3 czystej wody, którą następnie możesz zastąpić wodę pobieraną z wodociągów i wykorzystać do prania, sprzątania, mycia, spłukiwania toalet czy podlewania zieleni ? Zgromadzoną wodę deszczową możesz przetrzymywać w zbiorniku podziemnym lub nadziemnym przez długi czas, nawet 3-4 tygodnie.


Udostępnij: