ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski 2022

Ważne dokumenty

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

Harmonogram budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022 roku:

 • 1 kwietnia - 14 maja br. - konsultacje pomysłów projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok,
 • 1 - 31 maja br. - nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok,
 • czerwiec - sierpień br. - weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok.
 • 18 - 22 października br. - głosowanie nad projektami złożonymi do budżetu obywatelskiego na rok 2022

Szczegóły głosowania

Każdy mieszkaniec Rybnika (niezależnie od wieku) może zagłosować na jeden projekt lokalny – bez względu na dzielnicę swojego zamieszkania oraz jeden projekt ogólnomiejski.

Głosowanie przez Internet:

 • trwać będzie w terminie 18-22 października 2021 roku.
 • formularz będzie dostępny na stronie www.rybnik.eu  od godz. 08.00 w poniedziałek, 18 października do godz. 24.00 w piątek, 22 października br.

Głosowanie poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania
i wrzucenie karty do urny:

Głosować będzie można w Punkcie Informacji Miejskiej halo!Rybnik przy ul. Jana III Sobieskiego 20

 • od poniedziałku 18 października do czwartku, 21 października od  godz. 10.00 do 18.00
 • w piątek, 22 października od 10.00 do 13.00

Dodatkowe punkty do głosowania przez Internet dla mieszkańców obsługiwane przez wolontariuszy zgłoszonych przez rady dzielnic:

Dzielnica Paruszowiec-Piaski
Filia nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Za torem 3 B
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

Dzielnica Kamień
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Szewczyka 28
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

Dzielnica Zamysłów
siedziba Rady Dzielnicy, budynek Przedszkola w ZSZP nr 9 , ul. Nacyńska 6
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00

Dzielnica Smolna
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12
od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-17.00


Wymagana minimalna liczba głosów:

Wymagana minimalna liczba głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji, musi być równa:

 • w przypadku projektu o znaczeniu lokalnym - 5% liczby mieszkańców dzielnicy Miasta, której projekt dotyczy,
 •  w przypadku projektu o znaczeniu ogólnomiejskim - 4.000 mieszkańców.

Lp.

Dzielnica

wymagana liczba głosów
na projekt (5% liczby  mieszkańców danej dzielnicy)

1

Boguszowice Osiedle

505

2

Boguszowice Stare

373

3

Chwałęcice

93

4

Chwałowice

348

5

Golejów

117

6

Gotartowice

184

7

Grabownia

40

8

Kamień

223

9

Kłokocin

128

10

Ligota-Ligocka Kuźnia

200

11

Maroko-Nowiny

873

12

Meksyk

130

13

Niedobczyce

604

14

Niewiadom

226

15

Ochojec

107

16

Orzepowice

185

17

Paruszowiec-Piaski

222

18

Popielów

164

19

Radziejów

93

20

Rybnicka Kuźnia

170

21

Rybnik-Północ

353

22

Smolna

320

23

Stodoły

30

24

Śródmieście

346

25

Wielopole

96

26

Zamysłów

177

27

Zebrzydowice

166

Projekt ogólnomiejski

4 000

Instrukcja głosowania przez internet

Synergiczny Rybnik

Wyzwania dla Rybnika

Rybnik, jak wiele innych śląskich miast, stoi przed poważnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Niektóre z nich powiązane są z klimatem i złą jakością powietrza (normy zanieczyszczenia powietrza zostały tu już przekroczone o 3126% – ten smutny rekord padł w styczniu 2017 roku), niektóre – z polityką UE, transformacją energetyczną i zamykaniem kopalń. Inne zaś dotyczą migracji mieszkańców i znaczącego odpływu młodzieży do większych miast.

Znalezienie sposobów na realną poprawę sytuacji zależy między innymi od poziomu partycypacji społecznej mieszkańców. Poprzez inicjatywy oddolne mogą oni artykułować ważne z ich punktu widzenia wartości, potrzeby, interesy czy ocenić stan wspólnoty politycznej. Gdy następuje spadek zaangażowania mieszkańców w tego typu działania, w dłuższej perspektywie czasowej może wystąpić znaczny brak poczucia przynależności społeczności lokalnej, zmniejszenie rzeczywistej kontroli obywateli nad władzą, spadek poziomu edukacji obywatelskiej, brak dodatkowych okazji do debaty pomiędzy interesariuszami czy wzrost kosztów zarządzania miastem.

W odpowiedzi na przytoczone powyżej wyzwania, przed jakimi stoi Rybnik, Urząd Miasta rozpoczął współpracę z Fundacją Optimum Pareto w ramach projektu Synergiczny Rybnik. Budżet obywatelski jako dźwignia strategicznego rozwoju miasta.

O FOP

Fundacja Optimum Pareto zajmuje się rozwijaniem i wykorzystywaniem inteligencji zbiorowej do rozwiązywania złożonych problemów. Za pomocą autorskich metod i technologii zbiorowego mapowania argumentacji wydobywa potencjał tkwiący w racjonalnym dialogu, tak aby merytoryczna rozmowa wspomagana komputerowo prowadziła do podjęcia najlepszych decyzji z uwzględnieniem odmiennych punktów widzenia. Autorskie medium pozwala skupić się na racjach przemawiających za przyjęciem danych wniosków – wydobywa z dyskusji grupowej rozwiązania, które stanowią odwzorowanie efektów działania rzeczywistej inteligencji zbiorowej, a tym samym wyłaniane są pomysły, które wykraczają poza jednostkowe propozycje.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i popularnonaukową dostosowaną do potrzeb współczesnego rynku pracy, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Działa zarówno na rzecz pojedynczych osób, jak i całych wspólnot, które w obliczu trudności i wyzwań cywilizacyjnych (np. klimatycznych i in.) w sposób pokojowy podejmują współpracę, szanując swoje środowisko i siebie nawzajem, przyczyniają się do rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej. Dlatego często i chętnie działa na rzecz miast takich jak na przykład Rybnik.

Link do strony fundacji Optimum Pareto

O projekcie

Głównym celem całego przedsięwzięcia, które potrwa do końca 2022 r. jest reforma budżetu obywatelskiego w Rybniku w 3 wymiarach:

 • wzmocnienie budżetu obywatelskiego jako procesu  deliberacji o wyzwaniach i priorytetach miasta oraz poszczególnych dzielnic,
 • wzmocnienie wiedzy i narzędzi dostępnych dla mieszkańców, by współtworzyć przyszłość miasta;
 • zwiększenie zainteresowania budżetem obywatelskim.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup:

 • projektodawców i potencjalnych projektodawców w procesie budżetu obywatelskiego, obywateli i obywatelki angażujących się w życie miasta, grup nieformalnych,
 • przedstawicieli rad – zwłaszcza Młodzieżowej Rady Miasta, Rybnickiej Rady Seniorów, Rybnickiej Rady Kobiet oraz obywateli i obywatelek angażujących się w życie miasta, w tym grup nieformalnych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta,
 • urzędników i przedstawicieli jednostek miejskich oraz administracji publicznej,
 • przedstawicieli środowiska naukowo-badawczego i edukacyjnego,
 • przedstawicieli biznesu.

W ramach projektu podejmowane są różne działania (np. warsztaty i spotkania otwarte), na których rozpoznawane są sprawy ważne dla mieszkańców, ale też wypracowywana zostaje nić porozumienia pomiędzy urzędem a rybniczanami.

Szczegóły związane z realizacją projektu, relacje ze spotkań oraz informacje o kolejnych działaniach w ramach projektu dostępne są na stronie =>Synergiczny Rybnik

   

Aktualności:

Udostępnij: