Rybnik.pl

Niepełnosprawni

Program działań na rzecz niepełnosprawnych

Działalność Miasta Rybnika na rzecz osób niepełnosprawnych określa przyjęty przez radę miasta "Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020".

 

Język migowy w Urzędzie Miasta Rybnika

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godziny 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu. 
Kontakt: email - administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24

 

Baza rehabilitacyjna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"

ul. Floriańska 1, 

tel: (32) 42 28 201

Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"

ul. Gen. Władysława Andersa 6, 

tel: (32) 42 11 808

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1

ul. Tadeusza Kościuszki 55, 

tel: (32) 42 37 414

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2

ul. Gen. Władysława Andersa 14, 

tel: (32) 42 11 449

Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II

ul. ks. Henryka Jośki  55, 

tel: (32) 42 26 658, (32) 42 23 055

e-mail: olr@remove-this.miastorybnik.pl

http://olr.miastorybnik.pl/

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku

ul. Jana Karłowicza 48, 

tel: (32) 75 05 796

Edukacja i wychowanie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Tadeusza Kościuszki 55, 44-200 Rybnik - Śródmieście

tel: (32) 42 23 935

Szkoły specjalne w Rybniku

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1

ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik (Wielopole)

tel. (32) 42 46 799, 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. J. Brzechwy

ul. Krzyżowa 12, 44-200 Rybnik (Smolna), 

tel. (32) 42 27 105, 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 im. Juliana Tuwima

ul. Św. Maksymiliana 24, 44-207 Rybnik (Rybnicka Kuźnia), 

tel. (32) 43 96 321, 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza Korczaka

ul. Bolesława Chrobrego 29, 44-200 Rybnik (Śródmieście), 

tel. (32) 42 22 587, 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1

ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik (Wielopole), 

tel. (32) 42 46 799, 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 im. Ireny Sendlerowej

ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik (Smolna), 

tel. (32) 42 28 957,

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik (Śródmieście), 

tel. (32) 42 23 688, 

Gimnazjum Nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3

ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik (Maroko – Nowiny),

tel. (32) 42 27 081, 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Czesława Miłosza

ul. Sztolniowa 29b, 44-251 Rybnik (Boguszowice Stare), 

tel. (32) 42 18 228, 

Zdrowie

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku

ul. ks. Henryka Jośki  55, 

tel: (32) 42 26 658, (32) 42 23 055

e-mail: olr@remove-this.miastorybnik.pl

http://olr.miastorybnik.pl/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46  

tel. (32) 42 91 000, 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

ul. Gliwicka 33  

tel. (32) 42 26 561, 

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Jankowicka 1, 

tel: (32) 42 26 095, (32) 42 21 623, (32) 42 60 036

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żużlowa 25, 

tel: (32) 42 21 111, (32) 42 21 118, (32) 42 21 359

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Bolesława Chrobrego 39, 

tel: (32) 42 37 202

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe dla niepełnosprawnych

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7/306, 

tel: (32) 45 68 925

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Rybniku

ul. Bolesława Chrobrego 16, 

tel: (32) 755 89 61

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku

ul. Kościuszki 55, 

tel: (32) 423 74 14

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski - Koło w Rybniku

ul. Orzepowicka 15a, 

tel: 506 756 161

Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7/109, 

tel: (32) 423 55 11

Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin "HOMO HOMINI"

ul. Gliwicka 33, 

tel: (32) 422 65 61 wew. 237, 238

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

ul. Władysława Hibnera 41, 

tel: (32) 423 30 08, 509 356 981

Stowarzyszenie „Oligos” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

ul. Władysława Hibnera 41, 

tel: (32) 75 05 796

Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego "VALIDUS"

ul. Gen. Władysława Andersa 6,

tel: (32) 425 71 15

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”

Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO"

ul. Floriańska 1, 

tel: 32 422 82 01

Fundacja PGE Energia Ciepła

ul. Podmiejska,

tel. (32) 42 10 300, 500 29 00 29

www.fundacja.edf.pl

e-mail: sekretariat@remove-this.fundacjarybnik.pl

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku DLA DOBRA

ul. Stanisława Małachowskiego 145, 

tel: (32) 45 77 098

     


     


Osoby niewidome i niedowidzące

Udostępnij: