ScrollTop-ico

Bezpieczne wakacje

Akcja „Bezpieczne wakacje 2022”, na terenie województwa śląskiego trwać będzie  do 1 września 2022 r.

Podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa. Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego będą monitorować formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Aplikacja Ratunek

Wspólnie z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu

Całodobowy telefon

Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Konkurs

Zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni pn. „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Inicjatywa ma na celu promocję działań edukacyjnych na rzecz najmłodszych w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania. Zobacz: szczegóły konkursu

Więcej informacji na temat akcji „Bezpieczne wakacje 2022":

 

Udostępnij: