ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Będzie pracownia nauki zawodu

Miasto otrzymało unijne dofinansowanie na rozwój edukacji zawodowej – powstanie dzięki temu Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem, które prowadzone będzie przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej.

Przedmiotem dofinansowanego projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku warsztatów mechanicznych, zlokalizowanego przy ul. Świerklańskiej 42 na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.

W pomieszczeniach tych odbywać się będzie szkolenie osób w zakresie obsługi maszyn obróbki metali. W ramach adaptacji pomieszczeń budynku przewiduje się zmiany w postaci rozbiórek istniejących ścianek działowych, wydzielenia dodatkowych pomieszczeń ściankami w systemie suchej zabudowy, zamurowania wewnętrznych okien, wymiany części wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż zewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych. Zakres projektu przewiduje również zakup niezbędnego wyposażenia, dedykowanemu praktycznemu kształceniu w zawodach mechanicznych.

Uczniowie obecnie kształcący się w zawodach mechanicznych związanych z obróbką skrawania pracowali na konwencjonalnych frezarkach i obrabiarkach. Maszyny te nie obsługiwane są przez nowoczesne system sterowania. Moduł ten uczniowie obecnie realizowali poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych do firm posiadający sprzęt najnowszej generacji.

W ramach projektu wsparciem w postaci przygotowania zaplecza technicznego do praktycznej nauki zawodu objęte będą następujące zawody:

  • technik mechanik,
  • technik mechatronik,
  • technik automatyk,
  • ślusarz,
  • mechanik monter maszyn i urządzeń,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • pracownik pomocniczy ślusarza,
  • blacharz,
  • mechatronik, 
  • automatyk.

Unijne dofinansowanie na projekt pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku” pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 822 205,75 zł natomiast wartość dofinansowania 1 548 874,89 zł.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności