ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Inwestycje

Bezpieczny pieszy w rybnickich szkołach

Rybnik zdobył kolejne unijne dofinansowanie - tym razem na projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku – infrastruktura i edukacja”.

Konkurs organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dotyczył stosunkowo niewielkich projektów o wartości dofinansowania do 100 tys. Euro, poprawiających pośrednio i bezpośrednio bezpieczeństwo pieszych.

W skład rybnickiego projektu wchodzi:

  • zabudowa obustronnego wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w dzielnicy Golejów
  • budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18 w dzielnicy Boguszowice-Osiedle
  • stworzenie w Szkole Podstawowej nr 18 w dzielnicy Boguszowice-Osiedle sali symulacyjnej wyposażonej w symulator zderzenia, symulator przejścia dla pieszych, symulator roweru oraz trenażer czasu reakcji

Wartość całkowita projektu wynosi 378 385,35 zł, z czego unijna dotacja to 321 624,99 zł. Całość zostanie zrealizowana w 2023 r.

Rozstrzygnięty przez CUPT konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” organizowany jest w ramach działania 3.1 POIiŚ 2014-2020. Z wynikami konkursu można zapoznać się na stronie CUPT.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności