ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
RowerInwestycje

Budowa drogi wstrzymana

Wojewoda Śląski wydał decyzję uchylającą decyzję ZRID na budowę drogi na odcinku od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej. Uchylenie decyzji wstrzymuje prace na tym odcinku.

Realizowana w tym miejscu inwestycja to budowa łącznika ulicy Rzecznej z Obwiednią Południową, prowadzona na podstawie udzielonego w dniu 1 czerwca 2022 roku przez Prezydenta Miasta Rybnika zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanego w oparciu z tzw. specustawę drogową.

Zgodnie z postanowieniami tego zezwolenia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwiało inwestorowi rozpoczęcie prac budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Teraz prace zostały wstrzymane, z uwagi na stanowisko Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję uchylającą ZRID.

To bezprecedensowa decyzja, do tej pory wybudowaliśmy według tych samych przepisów odcinek bulwarów od ulicy Rudzkiej do Wierzbowej i kolejny, oddany właśnie do użytkowania – od ulicy Przyjemnej do Górnośląskiej – komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. W swojej decyzji Wojewoda wskazuje jednocześnie, że budowa bulwarów jest możliwa w oparciu o specustawę drogową, na podstawie dokumentacji pod budowę drogi publicznej z wszystkimi obostrzeniami dotyczącymi warunków technicznych dla tego typu infrastruktury. Innymi słowy wskazuje zastosowanie innych przepisów – precyzuje gospodarz Rybnika.

Od decyzji wojewody miastu przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Problemem jest jednak czas – procesowanie tej sprawy będzie trwało bardzo długo.  

Dlatego, biorąc pod uwagę wskazania wojewody, podjąłem decyzję o przygotowaniu dokumentacji zezwalającej na budowę bulwarów w oparciu o dokumentację dotyczącą drogi publicznej. Procedura zaproponowana przez Wojewodę spowoduje, że prace projektowe potrwają około roku, nim rozpocznie się budowa. Gdyby pozostałe odcinki bulwarów były realizowane według tych przepisów, to tą trasą jechalibyśmy za jakieś dziesięć lat – dodaje Piotr Kuczera.

Jak wskazuje prezydent Rybnika, decyzja o budowie trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki, jako alternatywnej formy komunikacji na terenie miasta, stanowi interes publiczny, ponieważ tworzy nie tylko trasę rekreacyjną z północy na południe miasta, ale staje się realną trasą dla alternatywnego wobec samochodu transportu.

Cieszę się, że mimo trudności, inwestycja, stanowiąca rowerowy kręgosłup Rybnika idzie do przodu. Dziś oddaliśmy do użytkowania kolejny fragment trasy, na odcinku od ulicy Górnośląskiej do ulicy Przyjemnej w Niedobczycach. Projektujemy kolejny odcinek od ulicy Górnośląskiej do stacji kolejowej Rybnik Towarowy, również w oparciu o ZRID.  Uwzględniamy jednak w tym postępowaniu uwagi Wojewody dotyczące postępowania na odcinku Rzeczna – Obwiednia Południowa – pointuje Piotr Kuczera.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności