ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Budżet obywatelski w ponownej konsultacji

Do 22 marca br. zgłaszać można uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.

  • Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (projekt dostępny jest poniżej).
  • Konsultacje przeprowadzone będą w terminie: od 19 do 22 marca br.
  • Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym.
  • Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 006 i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Rybnika.
  • Uwagi w formie pisemnej lub ustnej do protokołu należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia.

Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności