ScrollTop-ico
Seniorzy

Dla poetów 60+

Rybnicka Rada Seniorów już po raz drugi organizuje konkurs poetycki dla rybniczan 60+. Utwory można zgłaszać do 30 kwietnia br.

Tematyką konkursu jest życie rybnickiego seniora (podróże, rodzina, emocje,  zdarzenia, chwile, przeżycia, przemyślenia). Mile widziane prace wplatające w treść wątek miasta.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wiersze. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, drukowane ani nagradzane w innych konkursach. Konkursowe wiersze  składać można w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika (II piętro, pokój 14, ul. Zamkowa 5) w terminie do 30 kwietnia 2019 roku wraz  z czytelnie wypełnionym formularzem konkursowym.

Prace można również wysłać pocztą na adres:
Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki dla seniorów”

Udostępnij:


Wszystkie aktualności