Komunikaty

Dyrektor poszukiwany

Prezydent Miasta ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Ks. Henryka Jośki 55.