ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Dzień otwarty inżyniera budownictwa

25 września odbędzie się Dzień otwarty inżyniera budownictwa. W punkcie konsultacyjnym będzie można bezpłatnie uzyskać informacje związane z budową, przebudową czy remontem domu.

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych.

Głównym celem organizacji akcji „Dzień otwarty inżyniera budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom (właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych), a także przybliżenie społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

W ramach akcji każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy, w którym eksperci Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będą udzielać bezpłatnych informacji dotyczących m.in. procedur związanych z budową, przebudową i remontem domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane.

Wydarzenie zaplanowano na 25 września – dla mieszkańców Rybnika zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny w siedzibie Punktu Informacyjnego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Jankowickiej 23/25. Konsultacje zaplanowano na dużej sali szkoleniowej w godzinach 9.00 – 16.00.

Jeżeli ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie będą możliwe bezpośrednie spotkania w punktach konsultacyjnych zorganizowane zostaną porady telefoniczne – 32 756 95 55, mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd  Nadzoru Budowlanego. Wszystkie informacje o dniu otwartym dostępne są na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Źródło: Informacja prasowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Udostępnij:


Wszystkie aktualności