ScrollTop-ico
Kultura

FISHka - rybnicki kreatywnik kulturalno-imprezowy

… tak nazywa się nowy bezpłatny miesięcznik, adresowany do osób młodych nie tylko metrykalnie, ale i duchowo, dla aktywnych odbiorców kultury w naszym mieście.

Magazyn informować będzie o wydarzeniach kulturalnych: filmach, spektaklach, koncertach, warsztatach, wystawach oraz wszelkich imprezach w naszym mieście. „FISHka” ma stanowić alternatywę dla „Gazety Rybnickiej” i być swego rodzaju przewodnikiem po kulturalno-imprezowej mapie miasta. Być zarówno narzędziem edukacji kulturalnej jak i pośrednikiem pomiędzy rybnickimi twórcami, a adresatami ich działań. Kładziemy duży nacisk na intensyfikację formy wizualnej, przekaz ikonograficzny, której wyrazem ma być żywa, nowoczesna grafika i kondensacja treści.

- Proszę Państwa nadchodzi nowa fala, macie przed sobą pismo młode duchem,  młode treścią i młode w warstwie wizualnej,  w duchu pism life stylowych – komentuje Wojciech Świerkosz zastępca prezydenta Miasta Rybnika – „Gazeta Rybnicka” ma swoją długoletnią tradycję i wiernych czytelników, FISHka jest adresowa dla ludzi młodych, którzy szukają informacji kulturalnych z Rybnika, ale również szerzej z regionu – podkreśla.

Założenia nowego pisma przedstawione zostały na czwartkowej konferencji prasowej.

- "FISHka" jest przewodnikiem po kulturalno-imprezowej mapie Rybnika, chcemy być drogowskazem, który wskazuje dobre imprezy kulturalne i świetnych twórców w naszym mieście – mówi Karina Abrahamczyk-Zator, dyrektor Domu Kultury Chwałowice. - "FISHka" ma również misję wychowywać następne pokolenia odbiorców oferty kulturalnej rybnickich domów kultury i nie tylko - dodaje.

 

"FISHka" będzie dystrybuowana z początkiem każdego miesiąca w urzędach, szkołach ponadpodstawowych, instytucjach kultury i współpracujących jednostkach, a także pubach, kawiarniach, klubach, restauracjach i dyskotekach. Nakład pisma to 1500 egzemplarzy.

- "FISHka" jest magazynem przeznaczonym dla młodych nie tylko metrykalnie, ale przede wszystkim duchowo, dla aktywnych odbiorców kultury, ale również dla twórców szukających medium, które będzie pośredniczyło między ich sztuką, a odbiorcą tej sztuki – przekonuje Katarzyna Chwałek-Bednarczyk, redaktor naczelny pisma. - "FISHka" w podtytule zwana jest kreatywnikiem, ponieważ jest w nieustannym procesie kreacji. Chcemy kreować gusta kulturalne rybniczan, ale pragniemy również żeby rybniczanie kreowali ""FISHkę" dlatego jesteśmy otwarci na każdego, kto chce współtworzyć gazetę i zapełnić ją swoimi opiniami na temat szeroko pojętej kultury – zapewnia.

Czasopismo składać się będzie z kilku działów tematycznych:

  • ZANĘTA - obszerne artykuły ze zdjęciami i plakaty informujące i promujące najciekawsze wydarzenia w naszym mieście. 
  • PODBIERAK – w tej części pojawią się relacje z najciekawszych wydarzeń, które odbyły się w Rybniku.
  • TARŁO – wywiady z ciekawymi osobowościami i idolami młodych.
  • ŁAWICA – kalendarium wydarzeń podzielonych wg dat i rodzaju imprezy: film, scena, muzyka, sztuka, działanie, rozmaitości.
     

Redakcja „FISH-ki”:

  • Katarzyna Chwałek-Bednarczyk – redaktor naczelny
  • Damian Machnik – grafika, łamanie, skład, fotografia
  • Natalia Mandrysz- korekta

W wersji elektronicznej magazyn dostępny będzie:
=> na stronie miasta www.rybnikeu
=> na Facebooku

Udostępnij:


Wszystkie aktualności