ScrollTop-ico
Komunikaty

II tura - jak zagłosować korespondencyjne?

Informacje dla osób chcących zagłosować korespondencyjnie w II turze wyborów Prezydenta RP, 12 lipca br.

Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Wyborcy, którzy nie głosowali korespondencyjnie w pierwszym głosowaniu, mogą zgłosić taki zamiar w II turze najpóźniej do 30 czerwca br.  komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urząd gminy (w przypadku głosowania w kraju):

  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta, przy wejściu do którego można otrzymać, wypełnić na miejscu i złożyć stosowny wniosek,
  • wniosek zamieszczony poniżej można też wydrukować i po wypełnieniu złożyć w skrzynce podawczej,  zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej, w godzinach pracy UM,
    Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (pdf | 226 KB)
  • za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie E-PUAP
     

Wprzypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić konsulowi RP, najpóźniej do 29 czerwca br. - złóż wniosek
 

Wyborcy na kwarantannie

  • w przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca br. 
  • wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca br.

Osoby te, podobnie jak wyborcy niepełnosprawni, mogą zgłosić zamiar głosowania  korespondencyjnego telefonicznie w Wydziale Spraw Obywatelskich UM, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie:  32 43 92 178 lub 32 43 92 160.

 

Szczegółowe informacje na temat wyborów publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej: 
Wybory Prezydenta RP

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności