ScrollTop-ico
Inwestycje

Juliusz z funduszy norweskich?

Przeszło 12 mln zł dofinansowania to kwota, jaką miasto może uzyskać w konkursie w ramach tzw. funduszy norweskich. Konkretnie chodzi o program "Kultura" Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Być może już wkrótce, również ten piękny, zabytkowy budynek, będący (podobnie jak sąsiadujący z nim remontowany właśnie pawilon „Rafał”) częścią dawnego szpitala miejskiego nr 1 „Juliusz”, odzyska należny mu blask.

Konkursowy wniosek, o wsparcie kompleksowej modernizacji zabytkowego budynku „Juliusz” byłego Szpitala Miejskiego im Juliusz Rogera, złożony został w marcu i oprócz prac budowalnych obejmuje również zainstalowanie nowoczesnej mulimedialnej wystawy, która wypełni wszystkie kondygnacje naziemne budynku.

- Chodzi o  stworzenie w budynku „Juliusz” obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym, prezentującym dziedzictwo materialne i niematerialne ziemi górnośląskiej, w formule edukatorium przyrodniczo-humanistycznego– mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.- Ze względu na unikalny charakter obiektu, prezentowaną tematykę o szerokim spektrum przyrodniczym i społecznym, a jednocześnie skoncentrowanej na obszarze Górnego Śląska, obiekt będzie miał oddziaływanie o zasięgu regionalnym. Podobnej placówki nie ma w naszym regionie, więc jej powstanie byłoby wielką szansą dla Rybnika. Szansą, której bez wsparcia środkami spoza budżetu miasta, nie jesteśmy w stanie wykorzystać – dodaje prezydent.

Z uwagi na fakt, iż Rybnik nie jest oczywistym punktem na turystycznej mapie Polski, wystawa będzie przygotowana w atrakcyjny sposób, charakterystyczny dla nowych placówek muzealnych prezentujących dziedzictwo kulturowe.

Planowana wystawa ma zostać oparta o postać doktora Juliusza Rogera (inicjatora budowy kompleksu szpitalnego, nazywanego dziś jego imieniem) i pokazywać m.in. jego niezwykle ciekawą historię i pozamedyczne pasje. Wystawa ma również zawierać elementy nawiązujące do współczesnych wyzwań związanych z nadchodzącymi w regionie zmianami związanymi z polityką klimatyczną UE.

W ramach projektu przewidziano równieżobowiązkowe działania „miękkie”, do których należy m.in. realizacja 7 istotnych wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wpisujących się bezpośrednio w działalność nowo tworzonego obiektu kultury.

W planach jest : edukacyjna impreza otwarcia, Noc Muzeów w Juliuszu, dwie imprezy związane z Górnośląską Nagrodą Literacką „Juliusz”, koncert muzyczny „Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Śląsku”, „Rogerium” – dzień patrona, działania towarzyszące Dyktandu Godki Śląskiej oraz Międzynarodowemu Dniu Języka Ojczystego.

Koszty całkowite projektu wynoszą 22 130 951,98 zł, koszty kwalifikowane 14 199 795,10 zł, zaś dofinansowanie 12 069 825,83 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na koniec 2020 r.
 

Jak mogłyby prezentować się wnętrza Juliusza zobaczyć można na przygotowanych wizualizacjach:


Kompleks szpitalny zwany „Juliusz” powstał na przełomie XIX/XX wieku i składa się z czterech gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja (najstarszych – Juliusza i Rafała, oddziału dermatologicznego oraz dawnego pogotowia ratunkowego).

Budynki tworzą zabudowę kwartału, pośrodku którego zlokalizowany jest niewielki park. Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską. Zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A_1462/92 z dnia 07.05.1992r.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności