ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Konkurs grantowy

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2023 roku realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.