Komunikaty

Konkurs ofert

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, podzadanie 1.8. działania podejmowane na rzecz osób starszych.