ScrollTop-ico

Konsultacje programu profilaktyki

Do 4 grudnia 2017 r. można zgłaszać swoje uwagi i opinie do treści Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.