Komunikaty

Konsultacje programu z klubami sportowymi

Do 2 kwietnia 2021 r. składać można swoje uwagi do konsultowanego przez miasto Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024.