ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Konsultacje uchwał „śmieciowych”

Do poniedziałku, 20 maja wydłużony został termin zgłaszania uwag do projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Rybnika.

Przygotowane zmiany w uchwałach związane są z koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wprowadzana jest też dodatkowa frakcja odpadów zbieranych w sposób selektywny tj. odpadów ulegających biodegradacji. Ponadto zmiany  dotyczą częstotliwości  odbioru odpadów  w  celu  dostosowania  ilości  odbiorów  odpadów  do  faktycznych  potrzeb  mieszkańców Miasta.

    Opinie należy składać mailowo na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej:
     gospkom@um.rybnik.pl  w terminie do 20 maja br.

    Treść uchwał oraz formularze zgłaszania opinii znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej:

    Udostępnij:


    Wszystkie aktualności