ScrollTop-ico

Konsultacje uchwały ws. budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.

  • Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (projekt wraz z uzasadnieniem, w formacie pdf publikujemy poniżej)
  • Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 lutego do 7 marca 2019 r.
  • Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym.
  • Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - pokój 006 - i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Rybnika.
  • Uwagi należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia. Uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach otwarcia punktu, natomiast uwagi w formie ustnej do protokołu można składać wyłącznie w godzinach pracy Zespołu ds. Konsultacji, tj. 7 marca 2019 r. (czwartek), w godz. 16.00 – 19.00,  (sala 264 Urzędu Miasta Rybnika).
  • Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
     
Udostępnij:


Wszystkie aktualności