Komunikaty

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Rybniczanie mogą zgłaszać swoje projekty nie tylko do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (maj), ale też do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach MBO mieszkańcy województwa śląskiego będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań  podzielone są na dwie pule:

  • EKO (5 mln zł)
  • REGIO (5 mln zł). 

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki:

  • mają dominujący charakter ekologiczny; 
  • wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
  • służą rozwojowi całego województwa.

W ramach puli REGIO mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Środki dla podregionu nr 3, który obejmuje powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory stanowią 16% środków na pulę REGIO i wynoszą 800 000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/220/VI/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO: 

  • w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków; 
  • w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

Nabór wniosków do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego trwa do 16 maja br.

Szczegóły dotyczące Marszałkowskiego budżetu obywatelskiego określa uchwała Sejmiku nr VI/30/6/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Więcej informacji:

Zamieszczona grafika pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śląskiego

Udostępnij:


Wszystkie aktualności