ScrollTop-ico
Komunikaty

Miejski Konserwator Zabytków: wstrzymany bieg spraw

W okresie od 8 listopada do 7 grudnia zostaje wstrzymany bieg terminów* załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale Architektury przez Miejskiego Konserwatora Zabytków .

Tzw. „wstrzymanie terminów” dotyczy spraw prowadzonych w Wydziale Architektury przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, określonych w Zarządzeniu 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów ze zmianami oraz dotyczących udostępniania informacji publicznej.

Oznacza to, że w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy.

* Podstawa prawna: art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

Udostępnij:


Wszystkie aktualności