ScrollTop-ico
Inwestycje

Mobilność miejska dofinansowana

Prawie 10 mln zł unijnego dofinansowania udało się pozyskać Rybnikowi na projekt związany z wdrażaniem przyjętego w lutym 2017 r. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Rybnika.

- Projekt zakłada realizację siedmiu zadań – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Trzy z nich dotyczą rozbudowy istniejących centrów przesiadkowych w celu dostosowania ich do obsługi ruchu rowerowego, takich jak parkingi Bike&Ride oraz ułatwienia przesiadania się z samochodu na transport publiczny, czyli parkingi Park&Ride czy strefy Kiss&Ride. Pozostałe cztery zadania dotyczą rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerom  - dodaje.

Powstała infrastruktura ma pełnić funkcję komunikacyjną umożliwiającą zarówno dojazd do rozbudowanych centrów przesiadkowych i przesiadanie się tam na komunikację zbiorową, jak również korzystanie z niej w codziennych dojazdach np. na trasie dom – praca – dom.

Przy projektowaniu infrastruktury rowerowej korzystano z opracowanych w 2016 r. „Standardów projektowych i wykonawczych systemu rowerowego w Rybniku”.

Projekt składa się z następujących elementów:

  • Centrum przesiadkowe Paruszowiec – w ramach zadania zaplanowano budowę stanowisk postojowych dla rowerów pod zadaszeniem w postaci wiaty, budowę miejsc postojowych dla aut osobowych w ramach parkingu P&R. Ponadto przewidziano wykonanie oświetlenia typu LED i monitoringu terenu. Dodatkowo planuje się budowę tunelu wraz ciągiem pieszo-rowerowym, który połączy obie strony nasypu kolejowego. Uzupełniająco wykonane zostaną elementy zieleni z obiektami malej architektury (śmietniki, ławki) oraz odwodnienie terenu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
  • Centrum przesiadkowe Dworzec Komunikacji Miejskiej – w ramach zadania zaplanowano budowę miejsc obsługi rowerzystów w 2 strefach (stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze) wraz z systemem monitoringu oraz wykonanie parkingu P&R wraz z systemem parkingowym. Parking P&R zostanie oddzielony od dworca pasem zieleni. Dodatkowo zostaną przebudowane wjazdy na dworzec i utworzona strefa Kiss&Ride oraz miejsce dla taksówek. W niezbędnym zakresie wykonane zostaną: przebudowa odwodnienia i oświetlenia oraz elementy organizacji ruchu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
  • Centrum przesiadkowe dworzec kolejowy Rybnik (dworzec główny) - w ramach zadania na istniejącym naprzeciwko dworca skwerze wykonane zostanie miejsce obsługi rowerzystów (stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze). Cały teren zostanie utwardzony kostką z wydzieleniem rabat kwiatowych i trawników. Wybudowane zostaną również siedziska w postaci podestów z drewna egzotycznego. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
  • Drogi rowerowe w centrum Rybnika – w ramach zadania planuje się wyznaczenie poprzez zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD) dedykowanych rowerom ciągów komunikacyjnych o długości 10 249 m. Wyznaczenie dróg rowerowych odbywać się będzie za pomocą: pasów ruchu dla rowerów, kontraruchu i kontrapasów na drogach jednokierunkowych, oznakowania kierunku i toru ruchu rowerów, jedno i dwukierunkowych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną punktowe roboty budowalne (np. obniżanie krawężników, korekty łuków). Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.
  • Droga rowerowa odcinek Rudzka-Wierzbowa - w ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo- rowerowy o długości 1381,6 m. Dodatkowo wzdłuż całego odcinka zostanie wybudowane oświetlenie LED oraz miejsca postojowe (ławka + stojak rowerowy).  Zadanie zrealizowane w 2017 r.
  • Droga rowerowa ul. Raciborska – w ramach zadania na długości 4 404,3 m (od ronda Lievin do lasu za „Beatą”) powstanie infrastruktura rowerowa w postaci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych przejazdów przez jezdnie. Zadania zakłada także budowę i przebudowę oświetlenia, dostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu rowerowego, a także przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych i energetycznych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
  • Droga rowerowa ul. Żorska - w ramach zadania na długości 2 470,88 m (od wiaduktu przy TESCO do ronda Boguszowickiego) powstanie infrastruktura rowerowa w postaci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych przejazdów przez jezdnie. Zadania zakłada także przebudowę i budowę oświetlenia, dostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu rowerowego, a także przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych i energetycznych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.


Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu z poddziałania 4.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wartość projektu: 14 498 738,86 zł
Wartość dofinansowania: 9 851 459,38 zł
Wkład budżetu miasta: 4 647 279,48 zł

Udostępnij:


Wszystkie aktualności