Komunikaty

Nabór do komisji konkursowej

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Nabór trwa do 14 maja br. Zgłoszenia można dokonać na formularzu [pdf - 203 KB], który należy złożyć:

  • osobiście lub przesyłką pocztową w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, lub
  • przesłać do Urzędu Miasta Rybnika w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

Szczegóły w:  Biuletynie Informacji Publicznej

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności