ScrollTop-ico
Komunikaty

Nabór do komisji konkursowej

Informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego.